Łamiemy problemy – matematyka w chmurze i na gałęzi

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli matematyki z różnych poziomów nauczania na bezpłatne, hybrydowe szkolenie certyfikacyjne. Szkolenie będzie opierać się na metodach nauczania opartych na procesach myślowych indukcyjnych, dedukcyjnych i dekonstrukcji problemów, wykorzystując Mapy Rozwiązywania Problemów Matematycznych podczas zajęć.

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie nowoczesnych technik aktywizujących umiejętności myślenia krytycznego uczniów oraz demonstracja potencjału zastosowania tych technik w matematyce. Wykorzystanie narzędzi TOC w matematyce może pomóc w indywidualizacji procesu uczenia, motywacji uczniów oraz nauczaniu pracy zespołowej.

Szkolenie odbędzie się w dwóch częściach.

Rozpocznie się zdalnie 23 maja 2023 r. od godz. 15:30 do 19:00 na platformie Zoom, gdzie uczestników zapoznamy z filozofią technik uczenia się, wykorzystujących narzędzia TOC.

Druga część szkolenia odbędzie się osobiście 26 maja 2023 r. od godz. 15:30 do 19:00 na Wydziale MSCDN w Radomiu, przy ul. Kościuszki 5A, sali 209. Podczas szkolenia pomożemy uczestnikom w projektowaniu różnych Map Rozwiązywania Problemów Matematycznych, aby uczynić ich lekcje matematyki bardziej skutecznymi i imponującymi.

Szkolenie poprowadzą konsultantka MSCDN, Grażyna Śleszyńska oraz doradca metodyczny MSCDN, Marzena Węgiełek. Aby zapisać się na szkolenie, proszę odwiedzić stronę: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacawiecej1/id/21300/o//w/Radom.

Dla uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z Grażyną Śleszyńską pod adresem grazyna.sleszynska@mscdn.edu.pl.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content