Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Zapraszamy Państwa na 30 – godzinny kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs będzie prowadzony w formie hybrydowej tj: 10 godzin teoretycznych online, a 20 godzin zajęć praktycznych odbędzie się stacjonarnie w ciągu 2 dni w siedzibie MSCDN Wydział w Radomiu ul. T. Kościuszki 5A. Kurs poprowadzą specjaliści, praktycy z zakresu ratownictwa medycznego oraz psycholog.
Zapisy do 17.02.2024. Bezpośredni link do zapisów to:
https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacawiecej1/id/24422/o//w/Radom
PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
§ 11 „Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach, placówkach i oddziałach, o których mowa w § 3, § 10, § 16, § 17, § 19, § 20 ust. 2 i § 21–24, posiada osoba, która legitymuje się zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5”
Program szkolenia:
1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
2. Bezpieczeństwo własne, miejsce zdarzenia oraz poszkodowanego
3. Wezwanie pomocy
4. Poszkodowany nieprzytomny
5. Podstawowa resuscytacja krążeniowo – oddechowa
6. Zadławienia
7. Zatrucia
8. Urazy
9. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
10. Unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć
11. Postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania
12. Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego
13. Inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
14. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
15. Wsparcie techniczne poszkodowanego
16. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

Szczegółowych informacji udziela kierownik szkolenia – Elżbieta Małek e-mail: elzbieta.malek@mscdn.edu.pl

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content