Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Zapraszamy Państwa na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.
Jest on przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji niezbędnych na stanowisku dyrektora szkoły.
Uczestnikami kursu mogą być, zgodnie z założeniami ramowego programu MEN, nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (DU 2021 poz. 1449 oraz z 2023 poz.108).


Kurs trwa 210 godzin, w tym czasie kształtowane są umiejętności uczestników w zakresie:
1) przywództwa edukacyjnego i stosowania go adekwatnie do etapu rozwoju organizacyjnego szkół,
2) organizowania procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się,
3) efektywnej współpracy wewnątrz i międzyinstytucjonalnej jako podstawy dobrego funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym,
4) zarządzania zasobami ludzkimi, inicjowania, wspierania i monitorowania doskonalenia rozwoju zawodowego własnego i pracowników,
5) organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i prawnego,
6) zarządzania własnym rozwojem zawodowym.

Warunkiem ukończenia kursu jest:
1) aktywny udział we wszystkich zajęciach (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja – 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych),
2) zaliczenie wykonania zadań praktycznych wymaganych programem kursu,
3) wykonanie i obrona pracy dyplomowej.
Opłata: 1250 zł.

Zapisy: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacawiecej1/id/22308/o//w/Radom

Szczegółowych informacji udziela Marzena Wróbel (marzena.wrobel@mscdn.edu.pl)

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content