Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Zostań dyrektorem szkoły! Zapisz się na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą!

Jeśli jesteś nauczycielem i chcesz rozwijać swoje kompetencje kierownicze, zapraszamy Cię na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. To doskonała okazja, aby uzyskać kwalifikacje niezbędne na stanowisku dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w oświacie.

Kurs jest zgodny z ramowym programem MEN i wymaganiami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji osób zajmujących stanowiska kierownicze w publicznych placówkach oświatowych (DU 2021 poz. 1449 oraz z 2023 poz.108).

Kurs trwa 210 godzin i obejmuje następujące zagadnienia:

  • przywództwo edukacyjne i jego zastosowanie w szkole,
  • organizacja procesu uczenia się i budowanie szkoły jako organizacji uczącej się,
  • efektywna współpraca wewnątrz i międzyinstytucjonalna jako podstawa dobrego funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi, inicjowanie, wspieranie i monitorowanie doskonalenia rozwoju zawodowego własnego i pracowników,
  • organizacja pracy szkoły z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i prawnego,
  • zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

Warunkiem ukończenia kursu jest:

  • aktywny udział we wszystkich zajęciach (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja – 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych),
  • zaliczenie wykonania zadań praktycznych wymaganych programem kursu,
  • wykonanie i obrona pracy dyplomowej.

Opłata: 1250 zł.

Nie zwlekaj! Zapisz się już dziś! Zapisy do 25.03.2024

Zapisy: [tutaj]

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Pudzianowska (malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl)

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content