VI edycja „Konkursu wiedzy o Mazowszu”

Do 23 października br. włącznie prowadzimy nabór do kolejnej edycji interdyscyplinarnego, wieloetapowego przedsięwzięcia, którego adresatem są uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz nauczyciele – ich opiekunowie.

Wiedza uczestników będzie testowana w indywidualnych eliminacjach pisemnych na etapie szkolnym, regionalnym i wojewódzkim. Wcześniej uczniowie zrealizują grupowe projekty edukacyjne.

Temat przewodni projektów VI edycji to  Kobiety Mazowsza. Mogą to być wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, których bohaterkami są bardziej lub mniej znane Mazowszanki – jednostki, bądź grupy społeczne, osadzone w historii lub w dniu dzisiejszym, Mazowszanki z urodzenia albo z wyboru.

Szczegółowa tematyka jest w gestii uczniów i nauczyciela opiekuna. Zagadnienie możliwe jest do ujęcia z różnych perspektyw, z pozycji badacza bądź aktywisty. Czas trwania projektów jest dowolny, ważne aby zostały zrealizowane do 30 grudnia 2023 r.

Stawką w grze są nagrody pieniężne (w tym roku jeszcze wyższe!) za najlepsze zrealizowane zespołowo projekty oraz dodatkowe punkty dla laureatów i finalistów w rekrutacji
do mazowieckich szkół średnich.

Regulamin oraz pozostałe informacje opublikowane zostały na stronie Konkursów MSCDN i MKO  http://konkursy.mscdn.pl w zakładce Konkurs wiedzy o Mazowszu.

Szczegółowych informacji udziela wojewódzki koordynator Konkursu, e-mail: iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl, tel. 692526891

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content