Konferencja – „Zmiany w edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży – wyzwania i propozycje”

Podstawowe reguły ekonomii towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Świat współczesny wymaga od każdego z nas niemałej i co raz większej wiedzy
w tym zakresie. Dlatego powinniśmy podejmować różne kroki zmierzające do podniesienia poziomu świadomości ekonomicznej.

MSCDN i Fundacja Warszawski Instytut Bankowości zapraszają Państwa Dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, podstaw przedsiębiorczości, ekonomicznych przedmiotów zawodowych oraz innych zainteresowanych podstawami ekonomii
do udziału w konferencji:

„Zmiany w edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży – wyzwania i propozycje”,

która odbędzie się 15 listopada 2022 r. (wtorek), w godz. 16:00 – 18:45 w auli MSCDN Wydział w Siedlcach, przy ul. M. Asłanowicza 2.

Konferencja będzie inauguracją dwóch projektów edukacyjnych, których celem jest zwiększenie świadomości ekonomicznej młodych Polaków oraz wsparcie procesu edukacji ekonomicznej w szkołach: „Przygody przedsiębiorczego Dżeka”  i  „Porwani przez Ekonomię”.
Podczas spotkania zostaną także przekazane podstawowe informacje na temat nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”.

Zarejestrowani i obecni na konferencji uczestnicy otrzymają bezpłatnie pozycje książkowe dotyczące ww. projektów.

Formularz zgłoszenia dla szkół ponadpodstawowych

Formularz zgłoszenia dla szkół podstawowych

W programie:

16:00 Rozpoczęcie konferencji

– wystąpienie przedstawiciela ODN Siedlce

– Waldemar Zbytek – prezes zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

16:20 „Biznes i zarządzanie” – przygotowywana reforma podstawy programowej przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”

prof. Tomasz Rachwał, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – wieloletni koordynator w Zespole Ekspertów MEN ds. podstawy programowej z przedsiębiorczości (połączenie on-line)

17:00 Budowanie podstaw wiedzy ekonomicznej w szkołach podstawowych- pilotaż projektu „Przygody przedsiębiorczego Dżeka”

– Waldemar Zbytek – prezes zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

17:40 Wsparcie w realizacji wymogów nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie” – pilotaż projektu „Porwani przez Ekonomię”

prof. Witold Orłowski – profesor nauk ekonomicznych, autor licznych publikacji naukowych, doradca ekonomiczny PwC (połączenie on-line)

18:20 Dyskusja

18:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Serdecznie zapraszamy

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content