Konferencja „Wspieranie wychowawczej roli rodziny”

Dnia 27 kwietnia przy współudziale Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Siedlcach i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach odbyła się konferencja „Wspieranie wychowawczej roli rodziny”.

Konferencja rozpoczęła się wykładem ks. Kanonika dr Jacka Seredy, dotyczącym chlebowych potrzeb rodziny.

Kolejny wykład wygłosiła Maria Jakimiuk, psycholog oraz psychoterapeuta, dotyczył on sytuacji nastolatka na zajęciach wychowania do życia w rodzinie.

Ostatnie wystąpienie, Pani Ewy Matyszczyk, doradcy metodycznego MSCDN Wydział w Siedlcach oraz pedagoga szkolnego, nauczyciela WDŻ i doradcy zawodowego, dotyczyło właściwej organizacji zajęć WDŻ w szkole oraz praktycznych rozwiązań.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w konferencji.

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content