KONFERENCJA „STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH” dla kadry kierowniczej szkół/placówek oświatowych, pedagogów i psychologów

W ostatnim czasie MSCDN Wydział w Siedlcach zorganizował dwie konferencje dotyczące standardów ochrony małoletnich.

Uczestnicy wysłuchali wykładu dotyczącego opracowania i wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w szkołach i placówkach, wygłoszonego przez Panią dr Katarzynę Dobijańską – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Siedlce ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z aktami prawnymi dotyczącymi przeciwdziałania przemocy wobec dziecka, wymaganiami w zakresie treści formułowania standardów, zasadami kontroli, organami uprawnionymi do kontroli, systemem kar za niestosowaniem się do wymagań prawnych,
a także z propozycją zapisów dotyczących standardów ochrony małoletnich. W trakcie spotkania była możliwość zadawania pytań, na które prowadząca udzielała wyczerpujących odpowiedzi.

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content