Język angielski dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych na kursy doskonalące z zakresu języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym przez doświadczonych lektorów.

Nauka odbywa w grupach (8-12 osób) nauczycieli różnych przedmiotów, którzy są zainteresowani rozwojem swoich kompetencji w zakresie języka obcego w celach zawodowych, tak aby z powodzeniem korzystać z anglojęzycznych źródeł informacji, realizować projekty  międzynarodowe np. w programie eTwinning, uczestniczyć w mobilnościach w ramach programu Erasmus+.   

Spotkania realizowane są na żywo w serwisach Zoom lub Teams dwa razy w tygodniu w wymiarze 90 minut każde. Terminy do uzgodnienia w poszczególnych grupach – w dni robocze w godzinach popołudniowych.

Koszt kursu wynosi 1200 zł (10 zł/h dydaktyczna). Płatności mogą być pokryte w całości lub części z WDN szkoły oraz rozłożone na raty.

Spodziewane efekty dla uczestnika szkoleń:

  • poziom A1 

Po zakończeniu tego szkolenia będziesz rozumieć i umieć stosować bardzo często używane potoczne wyrażenia oraz bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Nauczysz się formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca w którym mieszkasz, ludzi których znasz i rzeczy, które posiadasz oraz odpowiadać na pytania związane z tą tematyką. Będziesz wiedzieć, jak przedstawiać siebie i innych. Poprowadzisz prostą rozmowę z osobą, która mówi wolno, zrozumiale i jest gotowa do pomocy.

  • poziom A2 

Po zakończeniu tego szkolenia będziesz rozumieć zwroty i często używane wyrażenia dotyczące życia codziennego, np. podstawowe informacje dotyczące życia osobistego, rodziny, zakupów, otoczenia i pracy. Będziesz porozumiewać się w prosty sposób w codziennych sytuacjach, wymagających bezpośredniej wymiany zdań na znane Tobie tematy. W prosty sposób opiszesz swoje pochodzenie oraz sprawy dotyczące potrzeb życia codziennego.

  • poziom B1 

Po zakończeniu tego szkolenia będziesz rozumieć główne przesłanie prostych tekstów na znane Ci tematy, w tym dotyczących pracy, edukacji lub czasu wolnego. Poradzisz sobie z większością sytuacji zachodzących podczas podróży w miejsca, w których używa się języka angielskiego.  Będziesz tworzyć proste i spójne wypowiedzi na tematy znane lub leżące we własnym obszarze zainteresowań. Nauczysz się opisywać doświadczenia, wydarzenia, pragnienia i aspiracje, a także przedstawiać swoje opinie i plany.

  • poziom B2

Po zakończeniu tego szkolenia będziesz rozumieć znaczenie głównych wątków zawartych w złożonych wypowiedziach na tematy konkretne i abstrakcyjne, w tym merytoryczne dyskusje z zakresu Twojej specjalności. Będziesz porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by przeprowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, bez specjalnego wysiłku żadnej ze stron. Nauczysz się formułować przejrzyste, szczegółowe wypowiedzi, jednocześnie  wyjaśniając swój punkt widzenia na dany temat oraz rozważając wady i zalety różnych możliwości.

Rejestracja z zakładki– Rozwój osobisty na wybranym poziomie zaawansowania (później można poziom zmienić).

Kontakt: iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl; tel. 25 6326747, 692526891

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content