I Ogólnopolska Debata na temat doskonalenia zawodowego nauczycieli

I Ogólnopolska Debata na temat doskonalenia zawodowego nauczycieli

W dniu 19 kwietnia 2024 roku w Zielonej Górze, odbyła się ogólnopolska debata „Doskonalenie zawodowe nauczycieli – faktyczna potrzeba czy tylko obowiązek”.

Miło nam poinformować, że przedstawicielki MSCDN dr Jolanta Strojek i mgr Elżbieta Małek również w niej aktywnie uczestniczyły. Podczas debaty poruszano bardzo ważne dla doskonalenia nauczycieli zagadnienia, takie jak:

1. Społeczne oczekiwania wobec doskonalenia nauczycieli.

2. Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli w systemie oświaty.

3. Rola nauczyciela konsultanta/doradcy metodycznego we wspomaganiu rozwoju zawodowego nauczycieli.

Organizator debaty – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, zadbał o szczególnie miłą i służącą współpracy atmosferę. Tezy postawione przez organizatorów podczas debaty sformułowano dość kontrowersyjnie, co pobudzało do głębszej refleksji i szukania właściwych rozwiązań. Uczestnicy wypowiadali się na tematy dotyczące stanu kompetencji współczesnego nauczyciela, awansu zawodowego nauczycieli i roli placówek doskonalenia w tym zakresie, nabywania kompetencji zawodowych. Dyskutowano również o roli nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych w doskonaleniu i wspieraniu nauczycieli w ich pracy, szczególnie nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie czyli początkujących. Wspólnie wypracowane wnioski z debaty zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kolejne spotkanie zaplanowano jesienią b.r. w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.

Dziękujemy organizatorom za cenną inicjatywę, która miała na celu ukazanie istotnej roli ośrodków doskonalenia nauczycieli i podzielenie się dobrymi praktykami ich działalności oraz próbą zwrócenia uwagi na potrzebę ujednolicenia pracy ośrodków doskonalenia nauczycieli w całym kraju.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content