Germanista na czasie

Sieć współpracy i samokształcenia „Germanista na czasie” ma na celu wsparcie nauczycieli w procesie nauczania języka niemieckiego poprzez dzielenie się doświadczeniami oraz rozwijanie umiejętności w zakresie planowania efektywnych lekcji, rozwijania zainteresowań i umiejętności językowych uczniów oraz indywidualizowania pracy z uczniem, udzielania informacji zwrotnej oraz celowego wykorzystania narzędzi TIK.

Zakres tematyczny sieci obejmuje takie zagadnienia jak:

1. Kreatywne lekcje języka niemieckiego.

2. Kreatywne projekty językowe.

3. Informacja zwrotna w procesie nauczania języka obcego.

4. Praca z uczniem zdolnym.

5. Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się.

Sieć współpracy i samokształcenia funkcjonuje online – 10 spotkań.

Prowadząca sieć:

Katarzyna Drabarek – doradca metodyczny ds. języka niemieckiego, ambasador programu eTwinning;

Zaczynamy 25 września 2023 r. !

Formularz rejestracyjny

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content