Egzamin ósmoklasisty z jęz. angielskiego

Serdecznie zapraszamy Nauczycieli języka angielskiego uczących w klasach IV – VIII w szkołach podstawowych do udziału w nowej sieci współpracy pt.: „Rozwijanie sprawności językowych pod kątem egzaminu ósmoklasisty – sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka angielskiego w szkole podstawowej”.
W trakcie spotkań naszego forum będziemy poszerzać metodyczne kompetencje nauczycieli w zakresie nauczania języka angielskiego uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Podzielimy się wiedzą na temat efektywnych metod, technik i strategii pracy oraz wymienimy się dobrymi praktykami w zakresie narzędzi multimedialnych i informatycznych z jakich korzystamy w celu skutecznego przygotowania ósmoklasistów do egzaminu zewnętrznego.

W roku szkolnym 2022/2023 skupimy się na następujących modułach:
1. Podstawowe informacje o egzaminie ósmoklasisty – informatory CKE.
2. Ogólne i szczegółowe wymagania z zakresu języka angielskiego określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego.
3. Składowe arkusza egzaminacyjnego: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnych – przykładowe zadania z rozwiązaniami.
4. Skuteczne metody, strategie i techniki pracy wykorzystywane na zajęciach języka angielskiego podczas przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.
5. Wykorzystanie narzędzi multimedialnych i informatycznych na zajęciach języka angielskiego
w szkole podstawowej – wymiana dobrych praktyk.
6. Zasady oceniania poszczególnych umiejętności językowych oraz arkuszy egzaminacyjnych
– indywidualizacja procesu nauczania w szkole podstawowej, praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Działalność sieci będzie realizowana w aplikacji MS Teams. Poza regularnymi synchronicznymi spotkaniami szkoleniowymi i warsztatami, uczestnicy podzielą się własnymi zasobami z innymi nauczycielami oraz w dogodnym czasie, asynchronicznie, będą korzystać z udostępnianych materiałów dydaktycznych na Platformie Moodle.

Serdecznie zapraszamy 😊
Koordynatorzy sieci:
dr Iwona Gryz i Katarzyna Małkowska-Gąska nauczycielki konsultantki w zakresie języków obcych, MSCDN Wydział w Radomiu i Ostrołęce.

Bliższych informacji udziela dr Iwona Gryz iwona.gryz@mscdn.edu.pl 

Nabór trwa do 19.10.2022, bezpośredni link do zapisów: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacawiecej1/id/22076/o//w/Radom

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content