Edukacja w szkołach polskojęzycznych – wyjazd szkoleniowo-edukacyjny na Litwę

W dniach 18-20 października 2023 r. odbyło się szkolenie „Model 4 K w zarządzaniu polskimi i litewskimi placówkami edukacyjnymi”, którego uczestnikami byli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, konsultanci i pracownicy MSCDN w Siedlcach i Ciechanowie.

Priorytetem wyjazdu były wizyty w szkołach. Odwiedziliśmy polskojęzyczne szkoły średnie: Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie i Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie.

Dyrektorzy gimnazjów bardzo gościnie powitali pedagogów z Polski, pokazując nam swoje szkoły, a w szczególności sale lekcyjne, salę gimnastyczną, salę kinową, salę audiowizualną oraz pracownie chemiczną i informatyczną. Mieliśmy niecodzienną okazję obserwować uczniów podczas pracy na lekcjach. Uczestniczyliśmy w lekcjach języka polskiego, chemii, nauczania początkowego, gospodarstwa domowego. Czynnie wzięliśmy udział w zajęciach z dziećmi 6-letnimi, tańcząc i śpiewając polską piosenkę. Obejrzeliśmy też prezentację multimedialną promującą szkołę przygotowaną przez uczniów najstarszej klasy. Kolejnym punktem programu była rozmowa z dyrektorami szkół na temat systemu oświaty obowiązującego w Polsce i na Litwie, która zakończyła się dyskusją, wymianą myśli i spostrzeżeń oraz nawiązaniem nowych kontaktów.

Wyjątkową częścią wyjazdu był wileński spacer śladami polskiego wieszcza. Zwiedziliśmy Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie, które pełni rolę edukacyjną. Wysłuchaliśmy wykładu na temat życia i twórczości polskiego poety. Obejrzeliśmy trzy stałe ekspozycje „Adam Mickiewicz i Litwa”, Filomaci i Adam Mickiewicz”, „Kobiety w życiu Adama Mickiewicza”.

Reasumując, uczestnicy szkolenia byli bardzo zadowoleni, że mogli zobaczyć szkoły, poznać ich funkcjonowanie, porozmawiać z dyrektorami i nauczycielami. Wyjazd był okazją do poszerzenia wiedzy, poszukiwania inspiracji, wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń.

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content