Dziedzictwo kulturowe regionu

Od 20 kwietnia do 10 maja br. roku przyjmujemy zgłoszenia do konkursu fotograficzno-językowego „Jestem stąd„. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia fotografii przedstawiającej wybrany element niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu oraz zaopatrzenie jej krótkim opisem w języku polskim i wybranym języku obcym.

Uchwycony w kadrze – i opisany – zwyczaj, rytuał, obrzęd, wierzenie albo też szczególna umiejętność czy zachowanie oraz związane z nim zjawisko czy wytwór będą świadectwem naszego ukorzenienia w tradycji i środkiem do promocji regionu w świecie.

Najlepsze fotografie zostaną udostępnione szerszej publiczności w cyfrowym albumie w Internecie.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów naszego regionu w trzech kategoriach:

  • klasy I-III szkoły podstawowej
  • klasy IV-VIII szkoły podstawowej
  • szkoła ponadpodstawowa

Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz nauczyciele – ich opiekunowie otrzymają pisemne podziękowania za udział w konkursie.

To już V edycja tego przedsięwzięcia organizowanego przez MSCDN Wydział w Siedlcach we współpracy z Muzeum Regionalnym w Siedlcach, Fundacją Rozwoju i Edukacji „Skrzydła” oraz Szkołą Podstawową nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach. Celem konkursu jest zainspirowanie nauczycieli do podejmowania w pracy dydaktycznej z uczniami działań ukierunkowanych na na poznawanie właściwych dla naszego regionu aspektów kultury niematerialnej, budowanie tożsamości lokalnej i poczucia więzi z regionem.

Konkurs został ogłoszony we wrześniu 2021 r. Było więc sporo czasu do pracy dokumentującej niematerialne dziedzictwo regionu. Jeszcze teraz,
do 10 maja jest wiele okazji do uchwycenia w obiektywie aparatu zwyczajów, zachowań lub umiejętności ustawicznie odtwarzanych w relacji
ze środowiskiem lokalnym, historią i stosunkiem do przyrody.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

Regulamin V edycji konkursu „Jestem stąd”

Załącznik – Oświadczenia w przypadku ucznia pełnoletniego

Załącznik – Oświadczenia w przypadku ucznia niepełnoletniego

Prace nagrodzone w poprzednich edycjach

Cyfrowy album prac nagrodzonych w I edycji

Cyfrowy album prac nagrodzonych w II edycji

Cyfrowy album prac nagrodzonych w III edycji

Cyfrowy album prac nagrodzonych w IV edycji

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content