DYREKTOR NA STARCIE czyli ABC młodego dyrektora

Zapraszamy nowo powołanych dyrektorów i wicedyrektorów szkół/placówek oświatowych o stażu na stanowisku 0-3 lata do udziału w kursie doskonalącym.

Dyrektor na starcie to bezpłatna propozycja wszechstronnej pomocy w  kierowaniu  szkołą/placówką  oświatową.

Szkolenie obejmuje cykl spotkań, których celem jest podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów/wicedyrektorów, którym po raz pierwszy powierzono stanowisko, a także wsparcie młodego dyrektora w pełnieniu nowej funkcji zawodowej.

40-godzinne szkolenie będzie realizowane w formie hybrydowej (zajęcia stacjonarne,  spotkania online).

Proponujemy Państwu następującą tematykę:

 1. Prawo oświatowe w praktyce szkolnej.
 2. Komunikacja i budowanie relacji.
 3. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
 4. Dyrektor liderem rady pedagogicznej.
 5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 6. Awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli.
 7. Planowanie i dokumentacja pracy szkoły. Arkusz organizacyjny.
 8. TIK w zarządzaniu szkołą.
 9. Współpraca dyrektora z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
10. Kontrola zarządcza.

Realizacja kursu zaplanowana jest w okresie: październik 2022 – czerwiec 2023.

Szczegółowych informacji udziela: Pani Alicja Świderska, nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej, tel. 25 6331810; e-mail: alicja.swiderska@mscdn.edu.pl

DYREKTOR NA STARCIE:

Link do zapisu

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
fax 22 536 60 01
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content