DYREKTOR NA STARCIE czyli ABC młodego dyrektora

Zapraszamy nowo powołanych Państwa Dyrektorów i Wicedyrektorów szkół/placówek oświatowych rozpoczynających pracę na ww. stanowiskach do udziału
w kursie doskonalącym.

Dyrektor na starcie to bezpłatna propozycja wszechstronnej pomocy w kierowaniu szkołą/placówką oświatową.

Szkolenie obejmuje cykl spotkań, których celem jest podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów/wicedyrektorów, którym po raz pierwszy powierzono stanowisko, a także wsparcie młodego dyrektora w pełnieniu nowej funkcji zawodowej.

Proponujemy Państwu następującą tematykę:


 1. Prawo oświatowe w praktyce szkolnej.
 2. Komunikacja i budowanie relacji.
 3. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
 4. Dyrektor liderem rady pedagogicznej.
 5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 6. Awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli.
 7. Planowanie i dokumentacja pracy szkoły. Arkusz organizacyjny.
 8. TIK w zarządzaniu szkołą.
 9. Współpraca dyrektora z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
10. Kontrola zarządcza.

40-godzinny kurs doskonalący będzie realizowany w formie hybrydowej (zajęcia stacjonarne, spotkania online) w okresie:  październik 2023 – maj 2024.

Link do zapisu na szkolenie


Szczegółowych informacji udziela: Pani Alicja Świderska, nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej, tel. 25 6331810; e-mail: alicja.swiderska@mscdn.edu.pl

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content