Cykl szkoleń w ramach współpracy MSCDN z KO

W ramach współpracy Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach z Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegaturą w Siedlcach odbyły się szkolenia dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, MOW i MOS.

Szkolenia dotyczyły zagadnień: „Rola i zadania dyrektora szkoły/placówki w procesie awansu zawodowego nauczycieli”, „Wsparcie udzielane dzieciom
i uczniom w przedszkolach, szkołach i placówkach – organizacja i dobre praktyki”. Prowadzącymi szkolenia były p. Alicja Świderska – nauczyciel konsultant
ds. kadry kierowniczej i p. Agata Rogalska – doradca metodyczny ds. kształcenia specjalnego.

Dyrektorzy zostali szczegółowo zapoznani z nowymi obowiązkami związanymi z awansem zawodowym nauczycieli, praktycznymi rozwiązaniami
w organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przykładami dobrych praktyk. Wszystkie strony zadeklarowały kontynuację współpracy.

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content