Ciekawe i nowoczesne zajęcia z doradztwa zawodowego w szkole podstawowej

Szkolenie dla szkolnych doradców zawodowych, pedagogów, psychologów, wszystkich zainteresowanych problematyką doradztwa zawodowego.
Wspomaganie uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Doradztwo zawodowe w szkole obejmuje wszystkie działania wspierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do planowania kariery i podejmowania, przy wsparciu doradczym, odpowiedzialnych wyborów w tym zakresie, przy uwzględnieniu wiedzy o własnych zasobach oraz informacji dotyczących rynku usług edukacyjnych, jak również rynku pracy np. prognoz zatrudnienia, rozwoju danych branż.
Warto pamiętać, że działania dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w szkole są regulowane zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12. 02. 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego. Dokument określa treści programowe dla poszczególnych etapów edukacyjnych i typów szkół, sposób realizacji doradztwa zawodowego oraz zadania doradcy zawodowego.
Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego zbudowane są wokół czterech obszarów:
1. Poznanie siebie/Poznawanie własnych zasobów
2.Świat zawodów i rynek pracy
3.Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
4.Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych
Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program realizacji doradztwa zawodowego.
Udział w szkoleniu pozwoli zaktualizować wiedzę doradców zawodowych w zakresie diagnozowania zasobów ucznia i metodyki doradztwa zawodowego. Zaprezentowane zostaną funkcjonalności programów i aplikacji przydatnych w doradczej pracy zdalnej. Szkolenie będzie sposobnością do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.
W programie znajdą się następujące zagadnienia:
1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle przepisów prawa.
2. Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole podstawowej. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego oraz program realizacji doradztwa zawodowego.
3. Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego, metody i narzędzia.
4. Metody i formy wspomagania kariery edukacyjno-zawodowej ucznia.
5. Warsztat doradcy zawodowego online. Przykłady zastosowań programów i aplikacji w pracy zdalnej.
6. Praktyczne wskazówki w odniesieniu do doradztwa edukacyjno – zawodowego. Przykłady dobrych praktyk.
Szkolenie będzie prowadzone na platformie Moodle oraz za pośrednictwem aplikacji Teams.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa, bliższych informacji udziela dr Monika Mazur-Mitrowska – nauczyciel konsultant w zakresie doradztwa zawodowego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
e-mail: monika.mazur.mitrowska@mscdn.edu.pl

Zapisy: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/21786/o/-2/w/Radom

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content