Akademia Dyrektora – prawo oświatowe w 2023 roku

W dniu 14 marca o godz. 11.00 zapraszamy na kolejne spotkanie Akademii Dyrektora. Tematem spotkania będą „Blaski i cienie zmian prawa oświatowego w roku 2023”. Poprowadzi je Leszek Zaleśny, który omówi ustawy
i przepisy wykonawcze w zakresie prawa oświatowego i ich praktyczny wpływ na działalność przedszkoli, szkół
i placówek w roku 2023, w szczególności:
1) wady statutów jednostek systemu oświaty,
2) zmiany w decyzjach administracyjnych wydawanych przez dyrektora,
3) czy nowy awans zawodowy zmienił status nauczyciela,
4) jak nowa ocena pracy nauczyciela zaistniała w jednostkach systemu oświaty (wzorzec uzasadnienia oceny pracy),
5) nowości w nawiązywaniu stosunku pracy, rola specjalistów w pracy jednostek systemu oświaty).
6) prace społeczne nieletnich uczniów.
Przedstawi też projekty nowych przepisów prawa oświatowego (kolejne propozycje zmian w statusie nauczyciela
i organizacji jednostek systemu oświaty) oraz odpowie na nurtujące pytania.

Szczegóły: http://www.radom.mscdn.pl/
Udział w Akademii Dyrektora jest bezpłatny.

 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content