Akademia Dyrektora i Forum Dyrektorów 2022/2023

MSCDN Wydział w Radomiu uprzejmie informuje, że prowadzony jest nabór na kolejną edycję Akademii Dyrektora i Forum Dyrektorów.
Adresatami szkolenia są dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych a cele ogólne spotkań to min.: podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie kierowania szkołą/placówką oświatową, wzajemna wymiana doświadczeń oraz prezentacja dobrych praktyk.
Szkolenia składają się z cyklu kilku spotkań – Akademia Dyrektora to spotkania seminaryjne a Forum Dyrektorów to sześć spotkań warsztatowych w ramach sieci współpracy, które dotyczą zagadnień związanych z zrządzaniem placówką oświatową. Są to min.: prawo oświatowe w praktyce szkolnej, nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły /placówki oświatowej, rozwój osobisty i zawodowy dyrektora szkoły/placówki oświatowej, rozwój organizacyjny szkoły/placówki oświatowej, współpraca z rodzicami i środowiskiem szkoły, finanse w szkole, organizacja procesów edukacyjnych.
W roku szkolnym 2022/2023 pierwsze spotkanie Akademii Dyrektora odbędzie się w dniu 04 października 2022 r. o godz. 10.00, które poświęcone będzie zmianom w prawie oświatowym a poprowadzi je znany ekspert w dziedzinie oświaty Leszek Zaleśny.
Termin rozpoczęcia Foru Dyrektorów podamy wkrótce.
Akademia Dyrektorów jest bezpłatna, natomiast koszt uczestnictwa w Forum Dyrektorów to 250,00 zł.

Zapisy na formularzach elektronicznych przyjmujemy na stronie http://www.radom.mscdn.pl/ w zakładce Katalog szkoleń, obszar Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy.

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacawiecej1/id/21569/o//w/Radom

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacawiecej1/id/21567/o//w/Radom

Zajęcia odbywają się w naszej siedzibie w Radomiu, ul. Kościuszki 5a.
Szczegółowe informacje: Tel: 48 362 15 79, email: cezary.ziembicki@mscdn.edu.pl

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content