AKADEMIA DYREKTORA 2022/2023

Akademia Dyrektora to cykl bezpłatnych szkoleń doskonalących dla kadry kierowniczej szkół/placówek oświatowych, których celem jest wsparcie
w kierowaniu szkołą/placówką oświatową oraz upowszechnianie najnowszej wiedzy na ten temat.

Spotkania będą miały formę seminarium, podczas których będą mieli Państwo okazję poznania przydatnych w pracy zagadnień, zmian w prawie oświatowym oraz wymienić się doświadczeniami.

W związku z powyższym proponujemy Państwu następującą tematykę:

  1. Zmiany w procedurze awansu zawodowego nauczyciela od 1 września 2022 r.
  2. Zmiany przepisów prawa a zadania dyrektora szkoły w roku szkolnym 2022/2023.
  3. Statuty i wewnątrzszkolne akty prawne.
  4. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły od 1 września 2022 r.
  5. Jak motywować i angażować pracowników?
  6. Mentoring, coaching, tutoring – nowoczesne metody wspierania rozwoju dorosłych.
  7. Ocenianie wewnątrzszkolne – prawidłowe zapisy statutowe.
  8. Postępowanie w sprawach nieletnich – uprawnienia instytucji, rodziców, prawa dziecka.
  9. Sprawna organizacja pracy szkoły/placówki. Jak być efektywnym dyrektorem?

10.  Ochrona wizerunku w Internecie.
11.  Asertywność w pracy dyrektora.
12.  Stres i wypalenie zawodowe w pracy dyrektora.
13.  Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – ideą uczenia się przez całe życie.
14.  Wspieranie rozwoju pracowników poprzez diagnozowanie ich potencjału
        i wzmacnianie pożądanych zachowań.

40-godzinne seminarium będzie realizowane TYLKO W FORMIE ZDALNEJ (spotkania online).

WAŻNE: Seminarium ma formułę otwartą, można uczestniczyć w wybranych spotkaniach.
                

Realizacja szkolenia zaplanowana jest w okresie: październik 2022 – maj 2023.

Szczegółowych informacji udziela: Pani Alicja Świderska, nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej, tel. 25 6331810; e-mail: alicja.swiderska@mscdn.edu.pl

Link do zapisu

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content