Wykaz dyżurów nauczycieli doradców metodycznych w MSCDN Wydział w Ciechanowie
rok szkolny 2022/2023

Imię
i nazwisko

Przedmiot

Placówka macierzysta
(adres, tel.
)

Dyżur metodyczny

MSCDN

Placówka macierzysta

Barbara Chełmińska

barbara.chelminska@mscdn.edu.pl

 

wychowanie fizyczne

Szkoła Podstawowa nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II

w Ciechanowie, ul. Czarnieckiego 40
tel. 23 672 22 46

Poniedziałek

7:30 – 13:30

Środa

8:00 – 13:00

Wtorek

9:30 – 10:30

Marzena Kołakowska

marzena.kolakowska@mscdn.edu.pl

historia i wiedza
o społeczeństwie

Szkoła Podstawowa

im. Janiny Sieklickiej

w Czernicach Borowych, ul. Szkolna 10
tel. 23 674 60 22

Środa
8:00 – 14:00

Czwartek

8:00 – 13:00

Wtorek

8:45 – 9:45

Iwona Brulińska

iwona.brulinska@mscdn.edu.pl

 

matematyka

Szkoła Podstawowa nr 6

w Ciechanowie, ul. Wiklinowa 4

tel. 23 673 63 90

Środa

8:00 – 13:00

Czwartek

10:40 – 11:40

Sylwia Parólska

sylwia.parolska@mscdn.edu.pl

kształcenie specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 13

tel. 23 672 28 89

Poniedziałek

11:00 – 13:00

Wtorek

8:00 – 12:00

Środa

 11:00 – 13:00

Piątek

8:50– 9:50

Bożena Klicka

bozena.klicka@mscdn.edu.pl

edukacja wczesnoszkolna

Szkoła Podstawowa nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II

w Ciechanowie, ul. Czarnieckiego 40
tel. 23 672 22 46

Wtorek

11:00 – 14:00

Środa

11:00 – 16:00

Poniedziałek

 12:15 – 13:15

Marcin Stępień

marcin.stepien@mscdn.edu.pl

psycholog szkolny

Szkoła Podstawowa nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II

w Ciechanowie, ul. Czarnieckiego 40
tel. 23 672 22 46

Wtorek

13:00 – 15:00

Środa

8:00 – 16:00

Poniedziałek

14:00-15:00

Anna Chodkowska

anna.chodkowska@mscdn.edu.pl

język polski

Szkoła Podstawowa w Krasnem

tel: 23/ 671 00 23

Środa

7:30 – 14:30

Poniedziałek

10:30 – 11:30

Anna Szmyt

anna.szmyt@mscdn.edu.pl

edukacja przedszkolna

Miejskie Przedszkole nr 2 w Ciechanowie

ul. Karola Szwanke 11
tel. 881 681 001

Środa 

12:00-15:30 

Czwartek

12:00 – 15:30

Piątek

12:00 – 14:00

Wtorek

11:30-12:30 

Stanisław Szulc 

stanislaw.szulc@mscdn.edu.pl

Informatyka

 

Środa

10.00-15.00

Wtorek

14.00 – 15.00