„Szkoła ekologicznie zaangażowana”

Zakończyła się druga edycja projektu

Projekt „Odpowiedzialni za klimat – szkoła ekologicznie zaangażowana” skierowany był do nauczycieli wszystkich przedmiotów i zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych. Inspiracją dla autorów projektu do planowanych działań stał się jeden z kierunków polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym – Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

Realizację projektu honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Rejonowa Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie.

Zaplanowane w projekcie działania miały na celu:

– wspieranie merytoryczne nauczycieli w realizacji treści ekologicznych ukierunkowanych na kształcenie u uczniów postaw społecznych, w tym odpowiedzialności za środowisko naturalne;

– integrację międzyprzedmiotową wokół zagadnień ekologicznych i ochrony środowiska;

– wzmocnienie współpracy nauczycieli przy realizacji zadań wynikających z kierunku polityki oświatowej państwa;

– promowanie inicjatyw regionalnych związanych z aktywnością fizyczną.

Do udziału w projekcie zgłosiły się 22 szkoły, 18 z nich ukończyło wszystkie zadania i zdobyło certyfikat. Oto lista zwycięzców:

Szkoła Podstawowa im. Jana Brodeckiego w Polesiu

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Naruszewie

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Morawach

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach

Szkoła Podstawowa w Mystkowie

Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach

Szkoła Podstawowa w Świerczach

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Mławie

Szkoła Podstawowa w Proszkowie

Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Ciechanowie

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym

Zespół Placówek Oświatowych w Szreńsku

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ciechanowie

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie

Podsumowanie działań odbyło się 7 czerwca 2023 r. Ze względu na zagrożenie pożarowe w lasach, spotkanie odbyło się na terenie MSCDN Wydział w Ciechanowie.

Szkolni koordynatorzy odebrali certyfikaty z rąk Nadleśniczego Piotra Sarnowskiego oraz kierownika Wydziału MSCDN w Ciechanowie Bożeny Świderskiej Szulc. Wcześniej jednak musieli je wydobyć z zamkniętej skrzyni wykonując poprawnie zadania przyrodnicze i sportowe.

Zapraszamy do udziału w III edycji projektu w przyszłym roku szkolnym.

Galeria

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content