Szkoła ekologicznie zaangażowana

Projekt „Wzmocnienie edukacji ekologicznej – szkoła ekologicznie zaangażowana” skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów i zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych. Inspiracją do zaplanowania działań stał się jeden z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym 2021/22 – Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Zaplanowane w projekcie działania mają na celu angażowanie i wspieranie nauczycieli, nie tylko przedmiotów przyrodniczych, w podejmowaniu zadań powiązanych z realizacją różnorodnych aktywności nawiązujących do edukacji ekologicznej. Cele projektu:

  • wspieranie merytoryczne nauczycieli w realizacji treści ekologicznych ukierunkowanych na kształcenie u uczniów postaw społecznych, w tym odpowiedzialności za środowisko naturalne
  • integracja międzyprzedmiotowa wokół zagadnień ekologicznych i ochrony środowiska
  • wzmocnienie współpracy nauczycieli przy realizacji zadań projektowych
  • promowanie inicjatyw regionalnych związanych z aktywnością fizyczną
  • zaangażowanie jak największej liczby nauczycieli w działania ekologiczne

Projekt pod patronatem Marszałka Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content