Outdoor – szkoła ekologicznie zaangażowana

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w czwartej edycji projektu

SZKOŁA EKOLOGICZNIE ZAANGAŻOWANA,

który odbędzie się w roku szkolnym 2024/2025.

Projekt „Outdoor – szkoła ekologicznie zaangażowana” skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów i zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych.

Motywem przewodnim czwartej edycji jest edukacja outdoorowa, która wyprowadza proces nauczania i uczenia się poza ściany szkolnej sali.

Zaplanowane w projekcie działania mają na celu:

– wspieranie merytoryczne nauczycieli w prowadzeniu edukacji bliżej natury oraz w realizacji treści ekologicznych ukierunkowanych na kształcenie u uczniów postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, klimat oraz region;

– integracja międzyprzedmiotowa wokół zagadnień ekologicznych oraz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w terenie;

– wzmocnienie współpracy nauczycieli przy realizacji zadań wynikających z kierunku polityki oświatowej państwa;

– rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej.

Główne obszary zadań projektowych to:

a) udział nauczycieli w wybranych szkoleniach.

b) realizacja przez szkołę wybranych zadań ukierunkowanych na kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej;

c) udział szkoły (wybranego nauczyciela i grupy uczniów) w spotkaniu podsumowującym, promującym edukację w terenie.

Link do zgłoszenia: https://forms.office.com/e/i04G6rHTN3

Termin zgłoszenia: do 20 sierpnia 2024 r. lub wyczerpania miejsc.

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu: Maria Sykut, nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Ciechanowie. Adres mail: maria.sykut@mscdn.edu.pl

Zapraszamy do wspólnego działania. Wierzymy, że udział w naszym projekcie przyniesie wiele korzyści zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content