OLIMPIADA STATYSTYCZNA

Już po raz 8. mamy przyjemność zaprosić wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Olimpiadzie Statystycznej.

 

Zapisy już ruszyły i potrwają do 31 października 2023 r.

 

Zawody odbędą się na trzech etapach: szkolnym, okręgowym i centralnym.

 

I etap szkolny – test on-line w szkole uczestnika – 8 listopada 2023 r.

 

II etap okręgowy – test on-line organizowany przez Komitety Okręgowe – 6 grudnia 2023 r.

 

III etap centralny:

• Część I – test on-line – 28 lutego 2024 r.

• Część II – praca pisemna – 13 marca 2024 r

 

Olimpiada ma na celu upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. Ma charakter interdyscyplinarny – jej zakres obejmuje wiedzę z obszaru statystyki w powiązaniu z wybranymi zagadnieniami z matematyki, informatyki, geografii, przyrody, przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych. Oprócz wiedzy Olimpiada sprawdza umiejętności praktycznego korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej, interpretacji danych, argumentacji, itp. Istotnym składnikiem przygotowania do życia w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy, powinna być znajomość metod i narzędzi analizy statystycznej, niezbędna do diagnozowania i rozwiązywania problemów w środowisku pracy, w firmie, a nawet w gospodarstwie domowym.

Warto wziąć udział w Olimpiadzie Statystycznej, bo:

· statystyka – wbrew obiegowym opiniom – wcale nie jest nudna; wykresy, prezentacje danych, argumentowanie z wykorzystaniem liczb i procentów, są częścią rzeczywistości szkolnej, a później wielu z nas stale towarzyszą w życiu zawodowym; warto zatem poznawać statystykę;

· Olimpiada Statystyczna jest projektem innowacyjnym – wymaga znajomości technologii IT, wykorzystuje jej narzędzia, a wybrane elementy zawodów przeprowadzone zostaną w trybie on-line;

· udział w Olimpiadzie Statystycznej – poza tym, że służy pogłębieniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności, rozwijaniu zainteresowań – może być intelektualną przygodą, okazją do spotkań w gronie ciekawych, utalentowanych młodych ludzi z całego kraju, a w trakcie zawodów finałowych poznania wybitnych polskich statystyków i ekonomistów;

· może być również prostą drogą do spełnienia marzeń edukacyjnych – wybrane uczelnie partnerskie zapewniają laureatom i finalistom Olimpiady tzw. „złote indeksy” (tj. przyjęcie na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego);

· wreszcie argument (prawdopodobnie) najmniej ważny – na zwycięzców czekają wartościowe nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatorów, sponsorów i mecenasów Olimpiady

 

Szkoły zainteresowane udziałem w Olimpiadzie proszone są o przesłanie zgłoszenia do dnia 31 października 2023 r. poprzez aplikację, dostępną na stronie Olimpiady Statystycznej olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl . Olimpiada Statystyczna jest współfinansowana ze środków MEiN.

 

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać bezpośrednio w Biurze Komitetu Głównego pod adresem mailowym: olimpiada_statystyczna@stat.gov.pl lub telefonicznie: tel. (22) 608-36-98, (22) 608-31-93.

 

 

Gorąco zapraszamy!

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.