1. Budowla z klocków – karta pracy (J.Duszak)
 2. Historia – Ocenianie kształtujące widziane oczami dziecka – opowieść 1 (I.Olejniczak)
 3. Innowacyjnie o ortografii – scenariusz zajęć (J.Duszak)
 4. Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (J.Duszak)
 5. WF – Nauczanie rzutu z biegu (M.Mierzejewski)
 6. WF – Odbicia oburącz dolne (M.Mierzejewski)
 7. WF – Odbicia oburącz górne (M.Mierzejewski)
 8. WF – Podania i chwyty (M.Mierzejewski)
 9. WF – Przydatne linki (M.Mierzejewski)
 10. Zabawy kształtujące świadomość – scenariusz zajęć (J.Duszak)
 11. Język polski – Łamańce (B.Narożna)
 12. Język polski – Test poprawności językowej (rzeczowniki) (B.Narożna)
 13. Język polski – Frazeologizmy (B.Narożna)