Galeria

,,eMOCje w twórczości’’ – podsumowanie projektu.

W dniu 26 kwietnia 2022 r. odbyło się ostatnie spotkanie podsumowujące projekt ,,eMOCje w twórczości’’, w którym uczestniczyły nauczycielki edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z ciechanowskich szkół i przedszkoli. W oparciu o zagadnienia z zakresu Dramy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Treningu uważności oraz Design Thinking uczestniczki projektowały gry edukacyjne oparte na emocjach, które były weryfikowane w trakcie zajęć z dziećmi i uczniami.

Założenia projektowe zakładały pobudzenie kreatywnego myślenia, wykorzystania poznanych treści w swojej pracy dydaktycznej i tworzenia gier na podstawie diagnozy potrzeb emocjonalnych najmłodszych. Finałowe spotkanie połączone z prezentowaniem przez uczestniczki opracowanych gier edukacyjnych, dostarczyło wiele emocji oraz skłaniało do refleksji……Zajęcia otwarte prowadzone przez doradców metodycznych.

Lekcje otwarte są cennym doświadczeniem oraz jednym ze sposobów doskonalenia zawodowego, gdzie oprócz możliwości uczestniczenia w zajęciach, inspiracji metodycznych jest czas na informacje zwrotne, omówienie koncepcji zaplanowanej lekcji i jej przebiegu. Nasz zespół doradców metodycznych przygotował i zrealizował cykl takich lekcji w pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022. Wśród propozycji zwraca uwagę różnorodna tematyka zajęć: Mitologia bez tajemnic - jesteśmy ekspertami; Zabawy i ćwiczenia rozwijające współpracę w grupie; Ocenianie kształtujące na zajęciach biologii/matematyki; Gry i zabawy w edukacji matematycznej dzieci; Wykorzystanie metod aktywizujących podczas lekcji historii; Elementy treningu kompetencji społecznych podczas godziny wychowawczej ,,Zaufanie do siebie i innych’’; Nowe drogi malarstwa wywiedzione z kolorystyki impresjonizmu. Poniżej krótka fotorelacja. Przygotowujemy kolejną odsłonę lekcji otwartych na II semestr r. szk. 2021/22 a wszystkich zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do kontaktu i udziału w takiej formie doskonalenia zawodowego. Szczegóły już niebawem!

Drugi Turniej Szachowy w ramach projektu: Szachy w Mazowieckiej Szkole

W dniu 4 listopada 2021 r w MSCDN Wydział w Ciechanowie odbył się II Turniej Szachowy dla uczniów klas II, III i IV ze szkół podstawowych biorących udział w projekcie.
Wzięło w nim udział 33 uczniów z 7 szkół podstawowych:
• Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie,
• Szkoły Podstawowej w Gąsocinie,
• Szkoły Podstawowej w Gumowie,
• Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach,
• Szkoły Podstawowej w Szreńsku,
• Szkoły Podstawowej w Świerczach
• Szkoły Podstawowej w Zaborowie.
Rozgrywki odbywały się w systemach dostosowanych do liczebności danej grupy wiekowej, a w każdej z 7 run przewidziano 15 minut na zawodnika.
Nie obyło się bez tremy, zdenerwowania i łez, ale na koniec nadszedł moment ogłoszenia wyników i wszystkim dopisywał wspaniały humor. Na liście laureatów znalazło się 18-tu uczestników w trzech kategoriach wiekowych, w podziale na chłopców i dziewczynki. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy za udział oraz drobne upominki. Laureaci zostali odznaczeni medalami. Dodatkowymi nagrodami były fantastyczne gry planszowe.
Dziękujemy wszystkim uczennicom i uczniom, nauczycielom i rodzicom oraz trenerom Polskiego Związku Szachowego za spotkanie.

Realizacja projektu „Wzmocnienie edukacji ekologicznej – szkoła ekologicznie zaangażowana”

  We wrześniu 2021 r. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie zaproponowało szkołom udział w projekcie edukacyjnym wspierającym realizację kierunku polityki oświatowej na rok 2021/2022.

   Do projektu przystąpiło 19 szkół z terenu Mazowsza. Realizowane w szkołach działania mają na celu angażowanie i wspieranie nauczycieli, nie tylko przedmiotów przyrodniczych, w podejmowaniu zadań powiązanych z realizacją różnorodnych aktywności nawiązujących do edukacji ekologicznej.

Nauczyciele uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia wzbogacając swój warsztat pracy, a wraz z uczniami realizują zaproponowane w projekcie zadania.

W I półroczu placówki najczęściej angażowały się w organizację na terenie szkoły segregacji odpadów, zbiórki surowców wtórnych lub dowolnej akcji związanej z ochroną środowiska, poruszano również zagadnienia związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.   Nauczyciele przeprowadzili zajęcia plastyczno-techniczne pod hasłem – rzeczy z odzysku, czyli drugie życie przedmiotów. Bardzo cieszy fakt, że budowanie świadomości i promowanie postaw proekologicznych w zakresie właściwego postępowania z odpadami, a także popularyzowanie idei recyklingu przekłada się także na pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Uczniowie zbierali plastikowe korki czy elektrośmieci pomagając innym.

  Pierwsze sprawozdania spłynęły już z następujących placówek:

– Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku

– Szkoły Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu

– Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej

– Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim

– Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Naruszewie

– Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie

– Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II w Ciechanowie

– Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i czekamy na dalsze relacje.

 

 

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content