Galeria

Zajęcia otwarte prowadzone przez doradców metodycznych.

Po raz kolejny doradcy metodyczni przeprowadzili lekcje otwarte, które sprzyjają wymianie osobistych doświadczeń i pozwalają wzbogacić warsztat metodyczny każdego z nauczycieli. W ten sposób uczący uzyskują wymierne korzyści w postaci nowych pomysłów na poprowadzenie zajęć. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2023/2024 wśród propozycji znalazł się „Zakręcony obraz”, gdzie zaprezentowano sposób wykorzystania nietypowych przedmiotów (magnesów, spinaczy czy wirówki) do tworzenia obrazów, „Freblowskie konstrukcje”, gdzie przedstawiono zastosowanie materiałów naturalnych do prac twórczych. Zgodnie z ideą pedagogiki freblowskiej, do tworzenia przestrzennych konstrukcji został użyty materiał naturalny (dary) – drewniane wykałaczki i ciecierzyca. W czasie zajęć z edukacji plastycznej wykorzystano też dary jesieni do wykonania leśnych zwierzątek i poznania ich życia i zwyczajów żywieniowych. Lekcje wychowania fizycznego były okazją do pokazania zasad zdrowej rywalizacji oraz zabaw rozwijających orientację w przestrzeni. „Deszczem malowane”, to kolejna propozycja, gdzie zapoznano ze zjawiskiem powstawania deszczu. Podczas zajęć z matematyki wykorzystano metodę stacji zadaniowych, narzędzie, które uatrakcyjnia zajęcia, ale przede wszystkim angażuje cały zespół klasowy i pozwala na pracę we własnym tempie, natomiast na języku angielskim „Learning by doing”, czyli naukę przez działanie.

Zapraszamy na kolejny cykl lekcji otwartych w II semestrze roku szkolnego 2023/ 2024, a wszystkich zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do kontaktu i udziału w takiej formie doskonalenia zawodowego. Szczegóły już niebawem!

„ Fantazmaty i realia… rzecz o wielowymiarowości kultury romantyzmu”

29 listopada 2023 roku, w urokliwej jesiennej scenerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, odbyła się konferencja regionalna pod hasłem „ Fantazmaty i realia… rzecz o wielowymiarowości kultury romantyzmu”. Wydarzenie to patronem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Uczestnicy spotkania mogli przenieść się w fascynujący świat epoki romantyzmu…

Zaproszeni prelegenci: prof. dr hab. Andrzej Fabianowski oraz dr hab. Karol Samsel z Uniwersytetu Warszawskiego wyjaśnili, jak zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej. Ponadto zaproszeni naukowcy przybliżyli fenomen powstań narodowych i istotę przemian romantycznego etosu insurekcyjnego, a także sylwetkę, dzieła oraz światopogląd wielkiego człowieka – Maurycego Mochnackiego. Pani mgr Beata Woźnicka, kustosz Muzeum w Opinogórze, zainteresowała publiczność tematem widzenia kolorów przez romantyków, zestawiła znaczenia i symbolikę.

Miłą częścią spotkania było wystąpienie młodych recytatorów, laureatów konkursu, którzy w oryginalny sposób zinterpretowali fragmenty dzieł Aleksandra Fredry.

Organizacja konferencji poświęconej romantycznej wielowymiarowości pozwoliła na zgłębienie różnych aspektów epoki i lepsze zrozumienie jej wpływu na naszą współczesność oraz zachęciła do współpracy między różnymi dziedzinami nauki, co przyniosło nowe spojrzenie na romantyzm i jego wpływ. To interdyscyplinarne podejście wpłynęło także na wszechstronne zrozumienie kultury romantycznej.

Konferencja stała się również doskonałą okazją do edukacji i wymiany wiedzy między badaczami, nauczycielami i miłośnikami kultury.

Wydarzenie było częścią projektu edukacyjnego przygotowanego wraz z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

VI Turniej Szachowy w ramach projektu „Szachy w mazowieckiej szkole”

28 listopada 2023 r. w Wydziale MSCDN w Ciechanowie odbył się VI Turniej Szachowy dla uczniów klas II, III i IV ze szkół podstawowych biorących udział w projekcie Szachy w Mazowieckiej Szkole. Wzięło w nim udział 68 uczniów z 13 szkół podstawowych: z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusku, z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusku, ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie, Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie, Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie, Szkoły Podstawowej w Gąsocinie, Szkoły Podstawowej w Gumowie, Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej, Szkoły Podstawowej w Szreńsku, Szkoły Podstawowej w Polesiu, Szkoły Podstawowej w Siedlinie oraz Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

Tradycyjnie rozgrywki odbywały się w systemie szwajcarskim, w każdej z 7 run przewidziano 15 minut na zawodnika. Prowadzili je sędziowie z Polskiego Związku Szachowego Pan Paweł Zaskalski oraz Pan Artur Jakubiec.

Były to zawody pełne emocji. Na koniec atmosfera była nasycona uczuciem triumfu i radości. Choć wcześniej towarzyszyła nam trema, zdenerwowanie i nawet łzy. Ustąpiły one miejsca pewności siebie, satysfakcji i dumnego uśmiechu. Moment ogłoszenia wyników wypełnił salę pozytywną energią, a reakcje uczestników były wyrazem ich zaangażowania i trudu, jaki włożyli w to wyjątkowe wydarzenie.

Na liście laureatów znalazło się 18-tu uczestników w trzech kategoriach wiekowych (klas II, III i IV), w podziale na chłopców i dziewczynki. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy za udział. Laureaci zostali odznaczeni medalami. Otrzymali również dyplomy i zaproszenia na Turniej Finałowy w Warszawie. Dodatkowymi nagrodami były fantastyczne gry planszowe.

LAUREACI VI TURNIEJU SZACHOWEGO

I miejsce:

Aleksandra Franckiewicz – uczennica klasy 2 Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej

Wiktor Dąbrowski – uczeń klasy 2 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusku

Gabriela Dąbrowska – uczennica klasy 3 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusku

Michał Borowski – uczeń klasy 3 Szkoły Podstawowej w Zaborowie

Amelia Kozakiewicz – uczennica klasy 4 Szkoły Podstawowej w Zaborowie

Piotr Radomski – uczeń klasy 4 Szkoły Podstawowej w Szreńsku

II miejsce:

Wiktoria Kaliszewska – uczennica klasy 2 Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej

Adam Gręda – uczeń klasy 2 Szkoły Podstawowej w Szreńsku

Patrycja Orlińska – uczennica klasy 3 Szkoły Podstawowej w Zaborowie

Mykhailo Kovalov – uczeń klasy 3 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusku

Maja Kowalska – uczennica klasy 4 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusku

Oliwier Goździewski – uczeń klasy 4 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusku

III miejsce:

Wiktoria Rykowska – Szkoła Podstawowa w Gumowie

Mikołaj Welenc – Szkoła Podstawowa nr 5 w Ciechanowie

Michalina Sikora – Szkoła Podstawowa w Gąsocinie

Alan Muliński – Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej

Natasza Kruszyńska – Szkoła Podstawowa nr 5 w Ciechanowie

Tomasz Budka – Szkoła Podstawowa nr 5 w Ciechanowie

Dziękujemy wszystkim uczennicom i uczniom, nauczycielom i rodzicom za udział w naszym VI Turnieju Szachowym.

Matematyczne rozmaitości

7 października 2023 r. odbyła się coroczna Mazowiecka Konferencja dla nauczycieli matematyki „Matematyczne rozmaitości”

zorganizowana przez Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Konferencja odbyła się w Wydziale w Ciechanowie we współpracy z Wydziałem w Ostrołęce.

Partnerem tegorocznej edycji była Fundacja „Edukacja na Nowo”.

Konferencję rozpoczęła pani Bożena Świderska Kierownik MSCDN Wydziału w Ciechanowie. Następnie powitały uczestników Monika Miklaszewska – nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Ciechanowie i Anna Koronka – nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Ostrołęce i jednocześnie przewodnicząca Mazowieckiego Oddziału SNM oraz Alina Przychoda Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Konferencję rozpoczęli panowie Piort Nodzyński i Tomasz Masłowski wykładem Sztuczna inteligencja w nauczaniu matematyki – szanse i zagrożenia? pokazując, jak nowoczesne technologie i algorytmy AI mogą znacząco wpłynąć na proces nauczania matematyki. Jednak równocześnie podkreślili konieczność ostrożności w implementacji tych rozwiązań.

Następnie pani dr Kalina Jastrzębowska w swoim wykładzie Moc dialogu w edukacji matematycznej podkreśliła znaczenie interakcji i komunikacji w procesie nauczania matematyki. Wyjaśniła, jak dialog między nauczycielem a uczniami oraz między uczniami samymi w sobie może pomóc w lepszym zrozumieniu trudnych koncepcji matematycznych. Przedstawiła także różne metody i techniki zachęcające do aktywnego udziału uczniów w dyskusjach i rozwiązywaniu problemów matematycznych. Jej wykład zainspirował uczestników konferencji do poszukiwania nowych sposobów integrowania dialogu w codziennym nauczaniu matematyki, co może przyczynić się do bardziej efektywnego i interaktywnego procesu edukacyjnego.

Przed i po wystąpieniach wystąpieniami można było zapoznać się z najnowszą ofertą wydawniczą (Aksjomat, NOWIK, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Wydawnictwa WIR, Matejuk Edukacja, Demart).

Część druga składała się z 3 rodzajów warsztatów poprowadzonych dla nauczycieli matematyki poszczególnych poziomów edukacji (równolegle).

Sesja I warsztatów:

1. SP, Jak zapewnić uczniom łagodne przejście w nauczaniu matematyki z klasy III do IV szkoły podstawowej i kontynuować dialog w edukacji matematycznej? – dr Kalina Jastrzębowska

2. SP, PP Matematyczne myślenie w tabliczce mnożenia – Piotr Nodzyński, Tomasz Masłowski, SNM

3. PP, Jak skutecznie przygotować ucznia do matury? – Grażyna Kobylińska, Grażyna Zielińska

Sesja II warsztatów:

1. SP, PP Od egzaminu ósmoklasisty do matury rozszerzonej – Piotr Nodzyński, Tomasz Masłowski, SNM

2. SP, PP, „Weź im te fejsbuki powyłączaj…”, czyli nuda na matmie? – Anna Dembińska

3. SP, PP, Gry dydaktyczne na lekcjach matematyki – Math Vegas SNM, Łamigłówki – sposób na lekcję lub jej część z wykorzystaniem ołówka i kartki – Anna Porzucek – Kowalczyk

W sobotnim wydarzeniu wzięło udział około 80 nauczycieli matematyki z terenu Mazowsz

„Literatura i kultura polskiego romantyzmu ukształtowały wymiar i profil duchowy Polaków”

Za nami niezwykła konferencja realizowana we współpracy z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Dziękujemy za pełne pasji wystąpienia naszych prelegentów, za prezentacje poezji laureatów konkursu recytatorskiego, za Państwa obecność. Mamy już plany na realizację kolejnych konferencji i kontynuację współpracy z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
 

IV Turniej Szachowy w ramach projektu Szachy w mazowieckiej szkole

22 listopada 2022 r w Wydziale MSCDN w Ciechanowie odbył się IV Turniej Szachowy dla uczniów klas II, III i IV ze szkół podstawowych biorących udział w projekcie Szachy w Mazowieckiej Szkole. Wzięło w nim udział 59 uczniów z 10 szkół podstawowych: z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusku,  ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie,  Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie,  Szkoły Podstawowej w Gąsocinie,  Szkoły Podstawowej w Gumowie, Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach,  Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej, Szkoły Podstawowej w Szreńsku, Szkoły Podstawowej w Świerczach oraz Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

Rozgrywki odbywały się w systemach dostosowanych do liczebności danej grupy wiekowej, w każdej z 7 run przewidziano 15 minut na zawodnika. Prowadzili je sędziowie z Polskiego Związku Szachowego Pan Ryszard Królikowski oraz Pan Sławomir Sobociński.

Nie obyło się bez tremy, zdenerwowania i łez, ale na koniec kiedy nadszedł moment ogłoszenia wyników wszystkim dopisywał wspaniały humor. Na liście laureatów znalazło się 18-tu uczestników w trzech kategoriach wiekowych (klas II, III i IV), w podziale na chłopców i dziewczynki. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy za udział. Laureaci zostali odznaczeni medalami. Dodatkowymi nagrodami były fantastyczne gry planszowe.

LAUREACI IV TURNIEJU SZACHOWEGO

 

I miejsce:

 1. Gabriela Dąbrowska – uczennica klasy 2 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusku
 2. Michał Borowski – uczeń klasy 2 Szkoły Podstawowej w Zaborowie
 3. Amelia Kozakiewicz – uczennica klasy 3 Szkoły Podstawowej w Zaborowie
 4. Mirosław Gronowski – uczeń klasy 3 Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie
 5. Lena Ślesik – uczennica klasy 4 Szkoły Podstawowej w Gąsocinie
 6. Michał Ostrowski – uczeń klasy 4 Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie

II miejsce:

 1. Alicja Gołaszewska – uczennica klasy 2 Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach
 2. Szymon Gręda – uczeń klasy 2 Szkoły Podstawowej w Szreńsku
 3. Maja Kowalska – uczennica klasy 3 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusku
 4. Piotr Radomski – uczeń klasy 3 Szkoły Podstawowej w Szreńsku
 5. Kamila Pankratjew – uczennica klasy 4 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusku
 6. Julian Ignatowicz – uczeń klasy 4 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusku

III miejsce:

 1. Aleksandra Zduńczyk – uczennica klasy 2 Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej
 2. Alan Muliński – uczeń klasy 2 Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej
 3. Zuzanna Karbowska – uczennica klasy 3 Szkoły Podstawowej w Szreńsku
 4. Szymon Radomski – uczeń klasy 3 Szkoły Podstawowej w Szreńsku
 5. Justyna Jaskułowska – uczennica klasy 4 Szkoły Podstawowej w Świerczach
 6. Sebastian Kieczmer – uczeń klasy 4 Szkoły Podstawowej w Szreńsku

Dziękujemy wszystkim uczennicom i uczniom, nauczycielom i rodzicom za udział w naszym IV Turnieju Szachowym.

Zajęcia otwarte prowadzone przez doradców metodycznych.

Doradcy metodyczni kolejny raz, w tym roku szkolnym, otworzyli drzwi swoich klas, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Niezmiennie bardzo chętnie przedstawiają swoje pomysły, aby pokazać różnorodność metod i form w pracy z uczniami. W drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 zaprezentowali swój warsztat pracy przedstawiając ciekawe propozycje lekcji, wśród których pojawił się Magiczny świat gier i zabaw ruchowych, Zobaczyć matematykę w przyrodzie, Z ortografią za pan brat!, Gry i zabawy utrwalające poznane reguły ortograficzne, Kulturoznastwo na lekcjach języka angielskiego, Praca ze źródłem historycznym, Informacja zwrotna od ucznia na lekcjach fizyki, Stawianie granic w relacjach rówieśniczych, Trening Umiejętności Społecznych czy też Op-art., czyli sztuka dla oka. Oto krótka fotorelacja.

Zapraszamy na kolejny cykl lekcji otwartych w przyszłym roku szkolnym. Zapewniamy ciekawe formy pracy oraz możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie. Do zobaczenia 

Mazowieckie Kluby Integracyjne (MaKI) – podsumowanie

W sobotę 25 czerwca 2022 r. nastąpiło radosne podsumowanie pierwszej części projektu MaKI, finansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Uczenie się przez zabawę – to główne założenie projektu, mającego na celu integrację w nowym środowisku oraz naukę języka polskiego.

Zajęcia prowadzili edukatorzy MSCDN i Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie, którzy przygotowali kreatywne zajęcia na świeżym powietrzu. Były zabawy ruchowe, zawody rodzinne a na zakończenie poczęstunek i tort z logo „Maków”, który okazał się niezwykłym uwieńczeniem tego dnia.

Wszystkie dzieci oraz ich opiekunowie wnieśli w ten projekt radość, prawdziwe emocje, aktywność, pozytywną energię. Kolejna odsłona „MaKowych” zajęć już niedługo!

Finał 6 edycji ,,Zawodów matematycznych’’ w Parku Nauki Torus

3 czerwca 2022 r. odbył się finał szóstej edycji „Zawodów Matematycznych” realizowanych w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki „Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie”. W rozgrywkach uczestniczyło 42 uczniów – pasjonatów matematyki oraz ośmiu nauczycieli biorących udział w sieci współpracy ze szkół: Szkoły Podstawowej nr 6 w Ciechanowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Mławie, Szkoły Podstawowej nr 4 w Mławie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu, Szkoły Podstawowej w Wyszynach Kościelnych oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Szreńsku.

Zawody przeprowadzono przy współpracy Parku Nauki Torus w Ciechanowie. Miały one charakter rozgrywek drużynowych. Każda z drużyn miała do wykonania osiem zadań. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu matematyki w takich konkurencjach jak Pociąg zadaniowy, Matematyczne 1 z 10, Matematyka na czasie. Sprawdzili swoje logiczne myślenie mierząc się z Zaszyfrowaną kostką, Dominem i Kolorowymi miejscami. Wyobraźnię przestrzenną ćwiczyli układając zadane figury z GEO klocków. W konkurencji Bieg (nie) na czas pokazali, że nie tylko dobrze biegają, ale również potrafią przeliczać jednostki i obliczyć średnią prędkość. Za przygotowanie zadań konkursowych odpowiedzialni byli nauczyciele matematyki, uczestnicy sieci współpracy.

W oczekiwaniu na wyłonienie zwycięzców uczniowie uczestniczyli w pokazie zorganizowanym przez pracowników Parku Nauki Torus w Ciechanowie. Podsumowując zawody wyłoniono zdobywców I, II i III miejsc w klasyfikacji drużynowej. Radość z podejmowania wysiłku umysłowego, wspólna praca i elementy rywalizacji przyniosły uczestnikom satysfakcję i zadowolenie. Organizacja konkursu potwierdziła potrzebę kolejnych edycji, by wspierać uzdolnienia matematyczne uczniów oraz angażować nauczycieli do poszerzania oferty edukacyjnej.

Szachy w mazowieckiej szkole

III Turniej Szachowy w ramach projektu Szachy w mazowieckiej szkole dla uczniów klas II, III i IV – za nami…

9 czerwca 2022 r w Wydziale MSCDN w Ciechanowie odbył się III Turniej Szachowy dla uczniów klas II, III i IV ze szkół podstawowych biorących udział w projekcie Szachy w Mazowieckiej Szkole. Wzięło w nim udział 42 uczniów z 11 szkół podstawowych: z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusku, ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie, Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie, Szkoły Podstawowej w Chotumiu,

Szkoły Podstawowej w Gąsocinie, Szkoły Podstawowej w Gumowie, Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej, Szkoły Podstawowej w Pobyłkowie Dużym, Szkoły Podstawowej w Zaborowie, z Zespołu Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Szreńsku.

Rozgrywki odbywały się w systemach dostosowanych do liczebności danej grupy wiekowej, w każdej z 5-6 run przewidziano 15 minut na zawodnika. Prowadzili je sędziowie z Polskiego Związku Szachowego Pan Ryszard Królikowski oraz Pan Marian Rutkowski.

Nie obyło się bez tremy, zdenerwowania i łez, ale na koniec kiedy nadszedł moment ogłoszenia wyników wszystkim dopisywał wspaniały humor. Na liście laureatów znalazło się 18-tu uczestników w trzech kategoriach wiekowych (klas II, III i IV), w podziale na chłopców i dziewczynki. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy za udział oraz drobne upominki. Laureaci zostali odznaczeni medalami. Dodatkowymi nagrodami były fantastyczne gry planszowe.

Dziękujemy wszystkim uczennicom i uczniom, nauczycielom i rodzicom za udział w naszym

III turnieju szachowym.

,,eMOCje w twórczości’’ – podsumowanie projektu.

W dniu 26 kwietnia 2022 r. odbyło się ostatnie spotkanie podsumowujące projekt ,,eMOCje w twórczości’’, w którym uczestniczyły nauczycielki edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z ciechanowskich szkół i przedszkoli. W oparciu o zagadnienia z zakresu Dramy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Treningu uważności oraz Design Thinking uczestniczki projektowały gry edukacyjne oparte na emocjach, które były weryfikowane w trakcie zajęć z dziećmi i uczniami.

Założenia projektowe zakładały pobudzenie kreatywnego myślenia, wykorzystania poznanych treści w swojej pracy dydaktycznej i tworzenia gier na podstawie diagnozy potrzeb emocjonalnych najmłodszych. Finałowe spotkanie połączone z prezentowaniem przez uczestniczki opracowanych gier edukacyjnych, dostarczyło wiele emocji oraz skłaniało do refleksji……Zajęcia otwarte prowadzone przez doradców metodycznych.

Lekcje otwarte są cennym doświadczeniem oraz jednym ze sposobów doskonalenia zawodowego, gdzie oprócz możliwości uczestniczenia w zajęciach, inspiracji metodycznych jest czas na informacje zwrotne, omówienie koncepcji zaplanowanej lekcji i jej przebiegu. Nasz zespół doradców metodycznych przygotował i zrealizował cykl takich lekcji w pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022. Wśród propozycji zwraca uwagę różnorodna tematyka zajęć: Mitologia bez tajemnic - jesteśmy ekspertami; Zabawy i ćwiczenia rozwijające współpracę w grupie; Ocenianie kształtujące na zajęciach biologii/matematyki; Gry i zabawy w edukacji matematycznej dzieci; Wykorzystanie metod aktywizujących podczas lekcji historii; Elementy treningu kompetencji społecznych podczas godziny wychowawczej ,,Zaufanie do siebie i innych’’; Nowe drogi malarstwa wywiedzione z kolorystyki impresjonizmu. Poniżej krótka fotorelacja.Przygotowujemy kolejną odsłonę lekcji otwartych na II semestr r. szk. 2021/22 a wszystkich zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do kontaktu i udziału w takiej formie doskonalenia zawodowego. Szczegóły już niebawem!

Drugi Turniej Szachowy w ramach projektu: Szachy w Mazowieckiej Szkole

W dniu 4 listopada 2021 r w MSCDN Wydział w Ciechanowie odbył się II Turniej Szachowy dla uczniów klas II, III i IV ze szkół podstawowych biorących udział w projekcie.
Wzięło w nim udział 33 uczniów z 7 szkół podstawowych:
• Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie,
• Szkoły Podstawowej w Gąsocinie,
• Szkoły Podstawowej w Gumowie,
• Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach,
• Szkoły Podstawowej w Szreńsku,
• Szkoły Podstawowej w Świerczach
• Szkoły Podstawowej w Zaborowie.
Rozgrywki odbywały się w systemach dostosowanych do liczebności danej grupy wiekowej, a w każdej z 7 run przewidziano 15 minut na zawodnika.
Nie obyło się bez tremy, zdenerwowania i łez, ale na koniec nadszedł moment ogłoszenia wyników i wszystkim dopisywał wspaniały humor. Na liście laureatów znalazło się 18-tu uczestników w trzech kategoriach wiekowych, w podziale na chłopców i dziewczynki. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy za udział oraz drobne upominki. Laureaci zostali odznaczeni medalami. Dodatkowymi nagrodami były fantastyczne gry planszowe.
Dziękujemy wszystkim uczennicom i uczniom, nauczycielom i rodzicom oraz trenerom Polskiego Związku Szachowego za spotkanie.

Realizacja projektu „Wzmocnienie edukacji ekologicznej – szkoła ekologicznie zaangażowana”

We wrześniu 2021 r. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie zaproponowało szkołom udział w projekcie edukacyjnym wspierającym realizację kierunku polityki oświatowej na rok 2021/2022 – wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Działanie to zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Do projektu przystąpiło 19 szkół z terenu Mazowsza. Realizowane w szkołach działania miały na celu angażowanie i wspieranie nauczycieli, nie tylko przedmiotów przyrodniczych, w podejmowaniu zadań powiązanych z realizacją różnorodnych aktywności nawiązujących do edukacji ekologicznej.

Nauczyciele uczestniczyli w różnorodnych formach doskonalenia wzbogacając swój warsztat pracy, a wraz z uczniami realizowali zaproponowane w projekcie zadania. Placówki najczęściej angażowały się w organizację na terenie szkoły segregacji odpadów, zbiórki surowców wtórnych lub dowolnej akcji związanej z ochroną środowiska, poruszano również zagadnienia związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Nauczyciele przeprowadzili zajęcia plastyczno-techniczne pod hasłem – rzeczy z odzysku, czyli drugie życie przedmiotów. Bardzo cieszy fakt, że budowanie świadomości i promowanie postaw proekologicznych w zakresie właściwego postępowania z odpadami, a także popularyzowanie idei recyklingu przekłada się także na pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Uczniowie zbierali plastikowe korki czy elektrośmieci pomagając innym.

Ostatnim wyzwaniem było uczestnictwo szkolnych koordynatorów projektu w grze terenowej przygotowanej we współpracy z Nadleśnictwem Ciechanów na terenie leśnictwa Ościsłowo. Uczestnicy rozwiązywali zadania o tematyce ekologicznej, postawiono przed nimi również wyzwania sprawnościowe. Wszyscy uczestnicy spisali się doskonale.

Placówki, które spełniły wszystkie wymagania stawiane im w projekcie, uzyskały Certyfikat Szkoły Ekologicznie zaangażowanej:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Kan. Jana Sieka w Błędostowie

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Płońsku

3. Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie

4. Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej

5. Szkoła Podstawowa im. Jana Brodeckiego w Polesiu

6. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim

7. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Naruszewie

8. Zespół Placówek Oświatowych nr 3 Szkoła Podstawowa nr 7 w Mławie

9. Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

10. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Intergacyjnymi im. Jana Pawła II w Ciechanowie

11. Szkoła Podstawowa TWP w Ciechanowie

12. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie

13. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaszewie

14. Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Zeńboku

15. Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie Ośrodku

16. Szkoła Podstawowa im. Sz. Dobosza w Sońsku

17. Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej

18. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mławie

Serdecznie gratulujemy kadrze pedagogicznej oraz uczniom zaangażowania i wytrwałości w realizacji projektu.

Oj działo się, działo. Uśmiech nie schodził z twarzy uczniów SP7 Ciechanów podczas lekcji otwartej, poprowadzonej przez Barbarę Chełmińską – doradcę metodycznego w zakresie WF. Zabawy i gry: Berek grzybek, Zabierz do swojej dziupli czy Figury, pozwoliły zwrócić dzieciom uwagę na odpowiednie zachowanie się w sytuacji zwycięstwa lub porażki.

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content