Kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

Nowa edycja Kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

Zapisy

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie organizuje nabór na Kurs kwalifikacyjny dla kadry zarządzającej oświatą, który  przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły/placówki oświatowej oraz na innych stanowiskach kierowniczych.

Dzięki uzyskaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową przyszli dyrektorzy będą mogli z sukcesami prowadzić i rozwijać prowadzone przez siebie różnego typu szkoły i  placówki oświatowe, z korzyścią dla całego środowiska szkolnego – uczniów, pedagogów i społeczności lokalnej. 

Uczestnikami kursu mogą być, zgodnie z założeniami ramowego programu MEN, nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (DU 2021 poz. 1449).

Kurs trwa 9 miesięcy, w tym czasie kształtowane są umiejętności uczestników w zakresie:

1) przywództwa edukacyjnego i stosowania go adekwatnie do etapu rozwoju organizacyjnego szkół,

2) organizowania procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się,

3) efektywnej współpracy wewnątrz i międzyinstytucjonalnej jako podstawy dobrego funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym,

4) zarządzania zasobami ludzkimi, inicjowania, wspierania i monitorowania doskonalenia rozwoju zawodowego własnego i pracowników,

5) organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i prawnego,

6) zarządzania własnym rozwojem zawodowym.

Kurs kwalifikacyjny zakresu zarządzania oświatą  będzie realizowany od 13 maja 2023 r. do 17 lutego 2024 r. w wymiarze 210 godz. zajęć obowiązkowych (70% godzin zajęć będzie prowadzona w  formie warsztatów i zajęć praktycznych). W programie kursu uwzględniono wizyty studyjne uczestników w szkołach i placówkach oświatowych.

Wszelkich informacji udziela kierownik kursu Pani Aldona Krzywicka – tel. 23 671 23 20; email: aldona.krzywicka@mscdn.edu.pl

Koszt:1500 zł.

Obowiązkowe jest także  zaświadczenie o zatrudnieniu dostarczone przed rozpoczęciem kursu.

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content