Konkurs wiedzy o Mazowszu

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w czwartej edycji „Konkursu wiedzy o Mazowszu”.


Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych dziedzictwem i współczesnością Mazowsza oraz wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego.

Wiedza uczestników będzie testowana na etapie szkolnym, regionalnym i wojewódzkim. Dodatkowo, uczniowie zrealizują grupowe projekty edukacyjne. W tej edycji motywem przewodnim projektów jest Mazowsze w Europie. Szczegółowa tematyka zależy od uczniów i nauczyciela opiekuna. Mogą to być projekty krótkie, jak i dłuższe, ważne aby zostały zrealizowane nie później niż do 30 grudnia 2021 r.

Pedagogiczna koncepcja „Konkursu wiedzy o Mazowszu” wywodzi się bezpośrednio z podstawy programowej, a w szczególności dotyczy umiejętności kluczowych, w tym umiejętności społecznych i umiejętności uczenia się. W zakresie treści konkurs daje możliwość uzupełnienia wiedzy istotnej z punktu widzenia mieszkańca regionu.

Laureaci i finaliści uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej na Mazowszu.

Nowością tegorocznej edycji są wysokie nagrody pieniężne za realizację najlepszych projektów.

Rejestracja uczestników odbywa się od 4do 15 października 2021 r. na Panelu Konkursów MSCDN https://panelkonkursy.mscdn.pl/ . W zgłoszeniu należy podać tytuły projektów realizowanych w szkole oraz dane osobowe członków drużyn projektowych oraz zgłosić fakt podpisania przez rodzica/opiekuna ucznia oświadczenia (Załącznik nr 3).

Loginy i hasła do Panelu są identyczne jak loginy i hasła wykorzystywane przy logowaniu się do konkursów przedmiotowych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte są w Regulaminie oraz jego załącznikach:

Arkusze zadań z poprzednich edycji dostępne są na Platformie Konkursów Przedmiotowych http://konkursy.mscdn.pl w zakładce „Bank zadań konkursowych”,
a informacje o zwycięskich projektach w zakładce „Konkurs wiedzy o Mazowszu”.

Informacji udzielają konsultanci MSCDN:

  • w Ciechanowie: Katarzyna Szymańska,
  • w Ostrołęce: Iwona Krzemińska, 29 744-41-20
  • w Płocku: Anna Krusiewicz ,
  • w Radomiu: Anna Równy,
  • w Siedlcach: Anna Goc , tel: 25  632-67-47
  • w Warszawie: Teresa Stachurska-Maj, tel. 22 629-60-21 do 23

oraz wojewódzki koordynator „Konkursu wiedzy o Mazowszu” Iwona Moczydłowska, tel.692526891 iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl.

MSCDN
Wydział w Płocku

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68
tel. kom. 500274304
faks 24 366-53-69

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content