Konkurs wiedzy o Mazowszu

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w czwartej edycji „Konkursu wiedzy o Mazowszu”.


Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych dziedzictwem i współczesnością Mazowsza oraz wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego.

Wiedza uczestników będzie testowana na etapie szkolnym, regionalnym i wojewódzkim. Dodatkowo, uczniowie zrealizują grupowe projekty edukacyjne. W tej edycji motywem przewodnim projektów jest Mazowsze w Europie. Szczegółowa tematyka zależy od uczniów i nauczyciela opiekuna. Mogą to być projekty krótkie, jak i dłuższe, ważne aby zostały zrealizowane nie później niż do 30 grudnia 2021 r.

Pedagogiczna koncepcja „Konkursu wiedzy o Mazowszu” wywodzi się bezpośrednio z podstawy programowej, a w szczególności dotyczy umiejętności kluczowych, w tym umiejętności społecznych i umiejętności uczenia się. W zakresie treści konkurs daje możliwość uzupełnienia wiedzy istotnej z punktu widzenia mieszkańca regionu.

Laureaci i finaliści uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej na Mazowszu.

Nowością tegorocznej edycji są wysokie nagrody pieniężne za realizację najlepszych projektów.

Rejestracja uczestników odbywa się od 4 do 25 października 2021 r. na Panelu Konkursów MSCDN https://panelkonkursy.mscdn.pl/ . W zgłoszeniu należy podać tytuły projektów realizowanych w szkole oraz dane osobowe członków drużyn projektowych oraz zgłosić fakt podpisania przez rodzica/opiekuna ucznia oświadczenia (Załącznik nr 3).

Loginy i hasła do Panelu są identyczne jak loginy i hasła wykorzystywane przy logowaniu się do konkursów przedmiotowych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte są w Regulaminie oraz jego załącznikach:

Arkusze zadań z poprzednich edycji dostępne są na Platformie Konkursów Przedmiotowych http://konkursy.mscdn.pl w zakładce „Bank zadań konkursowych”,
a informacje o zwycięskich projektach w zakładce „Konkurs wiedzy o Mazowszu”.

Informacji udzielają konsultanci MSCDN:

  • w Ciechanowie: Katarzyna Szymańska,
  • w Ostrołęce: Iwona Krzemińska, 29 744-41-20
  • w Płocku: Anna Krusiewicz ,
  • w Radomiu: Anna Równy,
  • w Siedlcach: Anna Goc , tel: 25  632-67-47
  • w Warszawie: Teresa Stachurska-Maj, tel. 22 629-60-21 do 23

oraz wojewódzki koordynator „Konkursu wiedzy o Mazowszu” Iwona Moczydłowska, tel.692526891 iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl.

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.