Konkurs WEIHNACHTSSCHMUCK mit Anweisung auf Deutsch – ozdobę bożonarodzeniową z instrukcją wykonania po niemiecku.

 

MSCDN Wydział w Ciechanowie serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych i nauczycieli do wzięcia udziału w Konkursie WEIHNACHTSSCHMUCK mit Anweisung auf Deutsch – ozdobę bożonarodzeniową z instrukcją wykonania po niemiecku.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczących się języka niemieckiego w klasach IV-VIII. Zadanie polega na wykonaniu ozdoby bożonarodzeniowej w dowolnym formacie i dowolnej technice i dołączeniu instrukcji jej wykonania w języku niemieckim. Prace konkursowe należy przesłać do  19.12.2022r. na adres MSCDN Wydział w Ciechanowie.

 

Zainteresowanych uczniów i nauczycieli prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU Weihnachtsschmuck mit Anweisung auf Deutsch

 

Adresaci konkursu: uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej uczący się języka niemieckiego

Organizator konkursu: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie/ PSNJN Oddział Ciechanów

Koordynator konkursu: Renata Kreft, nauczyciel konsultant, MSCDN Wydział w Ciechanowie

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań kulturoznawczych, w szczególności dotyczących Świąt Bożego Narodzenia krajów niemieckojęzycznych;
 • motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego;
 • kultywowanie zwyczaju wykonywania prac o tematyce świątecznej;
 • rozwijanie kreatywności i twórczości uczniów;
 • rozwijanie zdolności plastycznych;
 • rozwijanie zdolności manualnych.

 

Warunki udziału w konkursie:

 • przystępując do Konkursu uczestnik i jego rodzic/opiekun (w przypadku osób niepełnoletnich) akceptuje postanowienia powyższego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (załącznik nr 1)
 • w przypadku niepełnoletnich uczestników Konkursu wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego/ na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 1)

Forma konkursu: wykonanie ozdoby świątecznej wraz z instrukcją wykonania w języku niemieckim „Weihnachtsschmuck mit Anweisung auf Deutsch”

 

Termin i miejsce wysyłania prac: do 19 grudnia 2022 r. na adres MSCDN Wydział w Ciechanowie, ul Sienkiewicza 33, 06-400 Ciechanów

 

Kryteria szczegółowe:

 • praca jest autorska – nie była dotychczas publikowana;
 • format pracy – dowolny;
 • technika – dowolna (np. ołówek, blok, kredka, pastele, farby, wycinanki, plastelina itp.);
 • każdy uczestnik Konkursu może przygotować tylko jedną pracę;
 • pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem, podać nazwę szkoły i klasę autora oraz podać imię i nazwisko nauczyciela języka niemieckiego.

 

Komisja konkursowa oceniając prace uczniów weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność pracy z tematem;
 • poprawność językową;
 • pomysłowość i oryginalność wykonania pracy;
 • estetykę wykonania pracy;
 • ogólne wrażenie wykonanej pracy.

 

Wybór laureatów:

 • Konkurs zostanie przeprowadzony jednoetapowo;
 • prace konkursowe będą oceniane przez Komisję konkursową złożoną z przedstawicieli MSCDN Wydział w Ciechanowie;
 • decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne;
 • lista nagrodzonych prac zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora do dnia 22 grudnia 2022 r.

Postanowienia ogólne:

 • w Konkursie zostaną przyznane  dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca oraz dla autorów prac wyróżnionych;
 • nadesłane prace nie będą zwracane i są własnością Organizatora. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na prawo Organizatora Konkursu do nieodpłatnej prezentacji prac zgłoszonych do Konkursu na wystawach, w Internecie i innych materiałach promocyjnych czy materiałach prasowych;
 • w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, nieujętych regulaminem, decyzję podejmuje organizator Konkursu.

Prawa autorskie

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu Weihnachtsschmuck mit Anweisung auf Deutsch” prac konkursowych, zawartą w formularzu zgłoszeniowym.

Ochrona danych osobowych

 • administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. 22 536 60 00, e-mail: mscdn@mscdn.pl adres strony internetowej: www.mscdn.pl Od 25 maja 2018 r. – dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mscdn.pl.
 • dane osobowe: będą przetwarzane w celu realizacji postępowania konkursowego, na podstawie wyrażenia zgody przez uczestnika Konkursu; będą upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku (np. na stronie internetowej Organizatorów).
 • informacje dot. ochrony danych osobowych znajdują się w Załączniku nr 2

 

Wszelkie szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod nr tel. 23 672 40 31 lub wysyłając pytania na adres e-mail: renata.kreft@mscdn.edu.pl

 

Załączniki do regulaminu

 1. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu osoby niepełnoletniej – załącznik nr 1
 2. Klauzula informacyjna dla osób niepełnoletnich – załącznik nr 2

 

 

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content