Harmonogram zajęć otwartych na okres II – IV 2024 r.  prowadzonych przez doradców metodycznych

MSCDN Wydział w Ciechanowie 

  

Lp.

Temat

Termin

Adresaci

Kontakt

Miejsce zajęć

1.

Matematyczny pokój zagadek.

kwiecień

nauczyciele matematyki

iwona.brulinska@mscdn.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 6

ul. 17 stycznia 17

 Ciechanów

2.

Uczymy się podań i chwytów piłki oburącz sprzed klatki piersiowej.

15.02.2024

Nauczyciele wychowania fizycznego

barbara.chelminska@mscdn.edu.pl

507 453 738

Szkoła Podstawowa nr 7

ul. S. Czarnieckiego 40

Ciechanów

3.

Rozwiązywanie zadań z treścią z wykorzystaniem kodów QR

– gra terenowa.

kwiecień

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

bozena.klicka@mscdn.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 7

ul. S. Czarnieckiego 40

Ciechanów

4.

Zakodowany obraz – aktywność plastyczna połączona
z kodowaniem

(zaj. rozwijające kreatywność)

22.03.2024

Nauczyciele pracujący
z uczniami ze SPE

 

sylwia.parolska@mscdn.edu.pl

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
ul. H. Sienkiewicza 13

Ciechanów

5.

Pole kwiatów – zajęcia w stylu Herve Tuletta

(zaj. rozwijające kreatywność)

19.04.2024

Nauczyciele pracujący
z uczniami ze SPE

sylwia.parolska@mscdn.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
ul. H. Sienkiewicza 13

Ciechanów

6.

Zwiastuny wiosny

20.03.2024

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

anna.szmyt@mscdn.edu.pl

Miejskie Przedszkole Nr 2

ul. K. Szwanke 11 

Ciechanów 

7.

Walka o granice II RP

23.02.2024

Nauczyciele historii

marzena.kolakowska@mscdn.edu.pl

Szkoła Podstawowa

 w Czernicach Borowych

8.

Prawa człowieka

15.03.2024

Nauczyciele wos

marzena.kolakowska@mscdn.edu.pl

Szkoła Podstawowa

 w Czernicach Borowych

9.

Systemy liczbowe – konwersje i optymalizacje algorytmu

25.03.2024

Nauczyciele informatyki

stanislaw.szulc@mscdn.edu.pl

I Liceum Ogólnokształcące

ul. 17 stycznia 66

Ciechanów

10.

Landscape – vocabulary. Elementy krajobrazu – wprowadzenie słownictwa

19.03.2024

Nauczyciele języka angielskiego

aleksandra.wiktorowicz@mscdn.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 5

ul. W. Broniewskiego 1

 Ciechanów

11.

Co to jest praca? – Wędrówka

po Mieście Zawodów.

19.04.2024

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

anna.kuskowska@mscdn.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 4

ul. Płońska 143

Ciechanów

 

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content