MSCDN Wydział w Ciechanowie

Harmonogram zajęć otwartych na okres X – XII 2023 r.  prowadzonych przez doradców metodycznych

MSCDN Wydział w Ciechanowie 

  

Lp.

Temat

Termin

Adresaci

Kontakt

Miejsce zajęć

1.

Cechy podzielności liczb

(elementy oceniania kształtującego)

klasa 5

10.11.2023 r.

nauczyciele

matematyki

iwona.brulinska@mscdn.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 6

ul. 17 stycznia 17

 Ciechanów

2

Dodawanie i odejmowanie pisemne

(elementy oceniania kształtującego)

klasa 4

05.01.2024 r.

nauczyciele

matematyki

iwona.brulinska@mscdn.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 6

ul. 17 stycznia 17

 Ciechanów

3.

Poznajemy ćwiczenia i zabawy rozwijające orientację

w przestrzeni

10.11.2023 r.

nauczyciele WF

uczący na I etapie edukacyjnym

barbara.chelminska@mscdn.edu.pl

507 453 738

Szkoła Podstawowa nr 7

ul. S. Czarnieckiego 40

Ciechanów

4.

„Uczta zwierząt”- przestrzenna praca plastyczno- techniczna

13.10.2023 r.

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

bozena.klicka@mscdn.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 7

ul. S. Czarnieckiego 40

Ciechanów

5.

Gry i zabawy ruchowe- wyścigi rzędów

15.11.2023 r.

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

bozena.klicka@mscdn.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 7

ul. S. Czarnieckiego 40

Ciechanów

6.

Freblowska konstrukcja – wykorzystanie materiału naturalnego do prac twórczych

(zajęcia rozwijające kreatywność)

13.10.2023 r.

nauczyciele pracujący

z uczniami ze SPE 

sylwia.parolska@mscdn.edu.pl

 

SOSW 
ul. H. Sienkiewicza 13

Ciechanów

7.

Zakręcony obraz – plastyczne eksperymenty

(zajęcia rozwijające kreatywność)

17.11.2023 r.

nauczyciele pracujący

z uczniami ze SPE 

sylwia.parolska@mscdn.edu.pl

SOSW 
ul. H. Sienkiewicza 13

Ciechanów

8.

Deszczem malowane 

22.11.2023 r.

nauczyciele wychowania przedszkolnego

anna.szmyt@mscdn.edu.pl

Miejskie Przedszkole Nr 2

ul. K. Szwanke 11 

Ciechanów 

9.

Józef Piłsudski znany i nieznany

3.11.2023

nauczyciele ze szkół podstawowych

marzena.kolakowska@mscdn.edu.pl

Szkoła Podstawowa

 w Czernicach Borowych

10.

Praca ze źródłem historycznym

5.12.2023

nauczyciele ze szkół podstawowych

marzena.kolakowska@mscdn.edu.pl

Szkoła Podstawowa

 w Czernicach Borowych

11.

Wykorzystanie TIK na lekcji WoS

grudzień 2023

nauczyciele ze szkół podstawowych

marzena.kolakowska@mscdn.edu.pl

Szkoła Podstawowa

 w Czernicach Borowych

12.

Projektowanie zapytań bazodanowych z wykorzystanie Systemu zarządzania bazami  MS Access

30.10.2023

godz. 14.25

nauczyciele szkół średnich i szkół podstawowych

stanislaw.szulc@mscdn.edu.pl

I Liceum Ogólnokształcące

ul. 17 stycznia 66

Ciechanów

13.

Operacje na ciągach liczbowych

w Pythonie

11.12.2023

godz. 14.25

nauczyciele szkół średnich i szkół podstawowych

stanislaw.szulc@mscdn.edu.pl

I Liceum Ogólnokształcące

ul. 17 stycznia 66

Ciechanów

14.

Learning by doing

czyli nauka przez działanie

28.11.2023

nauczyciele języka angielskiego

aleksandra.wiktorowicz@mscdn.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 5

ul. W. Broniewskiego 1

 Ciechanów

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.