Filmowa Akademia Nauczyciela – zapraszamy!

Blog, audycja, kampania społeczna, wystawa fotograficzna czy spektakl? Jaką formę aktywności zrealizujecie wspólnie z uczniami w ramach naszego najnowszego projektu Filmowa Akademia Nauczyciela? Zapraszamy na przedpremierowe pokazy filmowe, które będą doskonałą okazją do rozmowy z uczniami na trudne tematy.

Projekt edukacyjny Filmowa Akademia Nauczyciela (FAN) jest realizowany przez Kino Łydynia w Ciechanowie oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie.

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele bibliotekarze i wychowawcy świetlic szkolnych.

Cel: Zainspirowanie nauczycieli do działań związanych z realizacją edukacji filmowej w pracy dydaktycznej i wychowawczej, a także we wsparciu pedagogiczno – psychologicznym uczniów.

Sposób realizacji:

Uczestnicy projektu biorą udział w przedpremierowych pokazach filmowych ustalanych z Kino Łydynia w Ciechanowie (adekwatnie do kalendarza premier). Każde spotkanie poprzedzi lub zakończy wykład/rozmowa ze specjalistą w zakresie tematu przewodniego filmu.

Nauczyciele otrzymają materiały edukacyjne przygotowane przez dystrybutora lub specjalistę w ciągu dwóch tygodni od pokazu filmowego. Na ich podstawie będą mogli przeprowadzić zajęcia z uczniami, rozwijając ich kompetencje emocjonalne i społeczne, a także nawiązując do zapisów podstawy programowej i polityki oświatowej państwa (na podstawie wybranego pokazu filmowego).

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy na temat projektu w Radiu Płock

Zadaniem nauczycieli i ich uczniów będzie:

  • Przygotowanie, przeprowadzenie i udokumentowanie (wraz z opisem) działania zrealizowanego w szkole, inspirowanego wybranym filmem z pokazów Filmowej Akademii Nauczyciela.
  • Przykłady i formy działań: kampania społeczna, wystawa fotograficzna, wystawa plastyczna, spektakl szkolny, akademia tematyczna, słuchowisko radiowe, podcast, blog tematyczny, film (reportaż, wywiad, reklama) i inne.

Autorzy najciekawszego działania będą mieli możliwość zaprezentowania swojego projektu szkolnego na stronie internetowej wydziału MSCDN w Ciechanowie, przestrzeni Kino Łydynia oraz otrzymają niespodzianki od organizatorów.

Harmonogram projektu:

I edycja: od marca 2022 roku – do czerwca 2022 r.

Pokazy filmowe odbędą się zgodnie z kalendarzem premier.

Pierwszy pokaz przedpremierowy Za duży na bajki, który odbędzie się 16.03. 2022 r., o godz. 13:00 w Kino Łydynia, zostanie wzbogacony spotkaniem ze specjalistą – Anną Napierską, psychologiem społecznym, pracownikiem MSCDN Wydział w Ciechanowie.

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Realizacja działań szkolnych: do końca maja 2022 r.

Finał I edycji projektu: czerwiec 2022 r.

Kontakt z realizatorami:

Anna Napierska, MSCDN Wydział w Ciechanowie (organizacja, sprawy merytoryczne): anna.napierska@mscdn.edu.pl

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content