Emocje są ważne

Projekt „Emocje są ważne” realizowany we współpracy z publicznymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi działającymi w powiatach: ciechanowskim, płońskim, mławskim, żuromińskim i pułtuskim.

Projekt zakłada cykliczne działania adresowane do nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, terapeutów i specjalistów, które mają na celu propagowanie wiedzy na temat problemów, z jakimi borykają się dzieci, młodzież i młodzi dorośli – ich diagnozowania a przede wszystkim metod wsparcia. Przewodni temat wiąże się z się z bieżącymi potrzebami środowisk lokalnych oraz kierunkami polityki oświatowej państwa. Nadrzędnym celem projektu jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się doświadczeniami, spostrzeżeniami i pomysłami dotyczącymi wspierania dzieci i młodzieży w obszarze szeroko pojmowanego zdrowia psychicznego.

Uczestnicy cyklicznych spotkań pogłębią wiedzę na temat występujących lokalnie problemów i możliwych rozwiązań oraz otrzymają materiały, które będą mogli wykorzystać w pracy z uczniami oraz ich rodzicami i opiekunami. Zaproszeni prelegenci – eksperci w swoich dziedzinach stanowić będą bezcenne źródło informacji oraz możliwych do zastosowania w danej sytuacji strategii pomocowych. Działania podejmowane cyklicznie skoncentrowane będą na zagadnieniach, które w danym czasie są ważnym problemem występującym w środowisku lokalnym.

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content