Edukacja normalizacyjna w szkołach branżowych, technikach i szkołach policealnych.

Serdecznie zapraszamy na 3-godzinną bezpłatną konferencję online, której celem jest poszerzenie wiedzy nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie normalizacji. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy ze specjalistami z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego organizuje konferencję, która służy wspieraniu nauczycieli w realizowaniu podstawy programowej związanej z nauką normalizacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019roku.

Mamy świadomość, że przekazywanie uczniom wiedzy o normalizacji może być wielkim wyzwaniem dla wielu nauczycieli zawodu, którzy dotychczas nie korzystali z norm na zajęciach.

W podstawie programowej kształcenia w każdym zawodzie znajdują się efekty kształcenia i kryteria weryfikacji związane z normalizacją. Wszyscy nauczyciele przedmiotów w kształceniu zawodowym zobowiązani są do ich realizowania na zajęciach zarówno w kształceniu teoretycznym jak

i praktycznym.

Podczas spotkania online przedstawione zostaną następujące tematy:

  1. Polski Komitet Normalizacyjny i jego zadania.
  2. Historia, definicja, cele normalizacji i jej poziomy.
  3. Europejskie i międzynarodowe organizacje normalizacyjne.
  4. Definicja i cechy normy. Korzyści ze stosowania norm w praktyce.
  5. Wykorzystanie wiedzy z zakresu normalizacji w trakcie nauki zawodu.

Jesteśmy przekonani, że absolwenci szkół branżowych, dzięki zdobytej wiedzy o normach i normalizacji, zwiększą swoje szanse na rynku pracy, lepiej wykorzystają innowacyjne technologie, a także będą świadomymi konsumentami.

Konferencja odbędzie się w dniu 30 marca 2022 roku w godzinach od 15.30 do 17.00.

Głównym prelegentem będzie Pan Paweł Górski Kierownik Działu Edukacji PKN.

Bezpośredni link do zapisu na konferencję:

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/20863/o//w/Ostro%C5%82%C4%99ka

Dodatkowych informacji udziela Ewa Rosołowska – n-el konsultant ds. edukacji zawodowej MSCDN Wydział w Ostrołęce, tel. 29 744 41 28

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content