Edukacja na ekspozycji czasowej „Napoleon Orda. Ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego”

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce od lat edukuje dzieci, młodzież i dorosłych m.in. poprzez organizowane wystawy czasowe. Tym razem warecka placówka muzealna zaprasza do poznania przeszłości dawnej Rzeczypospolitej za pośrednictwem ekspozycji „Napoleon Orda. Ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego”. W pałacowej, otoczonej XIX-wiecznymi wydawnictwami, muzealnej bibliotece, zaprezentowano 45 wedut, które zostały wykonane według rysunków Napoleona Ordy (1807-1883) – artysty plastyka, pianisty i kompozytora, wszechstronnego twórcy odwołującego się do epoki romantyzmu.

Ekspozycja „Napoleon Orda. Ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego” stanowi finał szerszego zadania konserwatorsko-wystawienniczego realizowanego w 2022 r. dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawa przypomina niezwykłe dzieło Napoleona Ordy – syna polskiego szlachcica, pochodzącego z terenów obecnej Białorusi. W ostatnich latach swojego życia dokonał on rzeczy niebywałej: przemierzył rozległy obszar dawnej Rzeczypospolitej ze szkicownikiem, ołówkiem i farbami, po to by ocalić od zapomnienia i zrysować wyjątkowe obiekty architektoniczne: dwory, pałace, zamki, kościoły i cerkwie. Na kartach papieru uwiecznił miejsca historyczne utraconej na skutek rozbiorów ojczyzny. Jego pełną poświęcenia pracę można z powodzeniem nazwać misją, która do dziś ma znaczenie artystyczne, patriotyczne i dokumentacyjne. Do naszych czasów zachowało się ok. 1000 pejzaży Ordy.

Kilkadziesiąt pejzaży prezentowanych na wareckiej wystawie jest zatem próbą przybliżenia zadania którego się podjął. Celowo wybrano do prezentacji prace, które ukazują tereny obecnej Ukrainy. Próba ta odbywa się za pośrednictwem miejsc odnoszących się do terenów obecnej Ukrainy. Litografie ilustrują skarby architektury i widoki o znaczeniu historycznym z terenów Podola, Wołynia i Kijowszczyzny. W obliczu napaści Rosji na Ukrainę, prezentacja ta nabiera szczególnego znaczenia. Opisy do wystawy przygotowano w języku polskim i ukraińskim. To wszystko sprawia, że wystawa może być też czynnikiem integrującym dzieci i młodzież z klas, w których znajdują się uczniowie polscy jak i ukraińscy.

 

Proponowana Państwu wystawa ma wiele walorów edukacyjnych:

1) edukacja historyczna – dotyka kilku ważnych zagadnień umożliwiając poznanie:

· historii dawnej Rzeczypospolitej

· funkcjonowania rodów szlacheckich

· spuścizny polskiego dziedzictwa

· wielokulturowych relacji na przestrzeni wieków

 

w obrębie Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, a obecnie wchodzących w skład państwa ukraińskiego.

ponadto:

· zapoznaje z przykładami metod walki o polskość w zaborze rosyjskim przy wykorzystaniu działań artystycznych i historycznych

· zwraca uwagę na rolę ochrony dóbr kultury dla przyszłych pokoleń;

 

2) edukacja plastyczna, historia sztuki, zabytkoznawstwo – pozwala poznać:

· definicję i funkcję weduty jako gatunku malarstwa i sztuki plastycznej

· rysunek dokumentacyjny oraz zagadnienia pejzażu w rysunku oraz malarstwie

· istotę sztuki plastycznej dla zachowania świadomości historycznej narodu

· obiekty zabytkowe, już nieistniejące lub bardzo zniszczone, przekształcone

· dokumentację zabytków, zrealizowanych w konkretnych formach i stylach.

 

Walory edukacyjne ekspozycji stwarzają doskonałe pole do nauki dla różnych grup wiekowych. Edukatorzy i przewodnicy wareckiego muzeum są otwarci na współpracę ze szkołami podstawowymi jak i ze szkołami średnimi. Oferujemy w oparciu o wystawę czasową:

– lekcje edukacyjne i warsztaty

– specjalne, dedykowane konkretnym grupom, oprowadzanie po ekspozycji

 

Szczegóły, dodatkowe informacje i rezerwacje:

Tel: 48 6672267 E-mail: rezerwacja@muzeumpulaski.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content