Doradcy metodyczni MSCDN Wydział w Płocku

 

W trosce o jak najlepszą współpracę nauczyciele doradcy proszą zainteresowanych nauczycieli o wcześniejsze uzgodnienie terminów spotkań telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Urszula Ambroziak–Bereszczyńska
Zakres: język polski
Kontakt: urszula.ambroziak@mscdn.edu.pl, 515 093 887
Placówka bazowa: Zespół Szkół nr 1, ul. Piaska 5, 09-407 Płock
Dyżur w MSCDN Wydział w Płocku, środa godz. 11.00 – 15.30, tel. 24 364 45 80
Dyżur w szkole bazowej, poniedziałek 14.30 – 16.00, s.128

Marcin Jaroszewski
Zakres: język angielski
Kontakt: marcin.jaroszewski@mscdn.edu.pl, 602 172 727
Placówka bazowa: LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, ul. 3 Maja 4, 09-402 Płock
Dyżur w MSCDN Wydział w Płocku, środa godz. 09.30 – 15.30, tel. 24 364 45 80
Dyżur w szkole bazowej, poniedziałek 13.30 – 15.30
strona www doradcy

Ewa Petrykowska
Zakres: psychologiczno-pedagogiczna pomoc szkole
Kontakt: ewa.petrykowska@mscdn.edu.pl
Placówka bazowa: Poradnia PP nr 2, ul. Jana Z. Jakubowskiego 10, 09-402 Płock
Dyżur w MSCDN Wydział w Płocku, środa godz. 10.15 – 16.15, tel. 24 364 45 80
Dyżur w placówce bazowej, wtorek 10.00 – 14.00, s.25

Aneta Przedlacka-Studniak
Zakres: psychologiczno-pedagogiczna pomoc szkole, doradztwo zawodowe
Kontakt: aneta.przedlacka-studniak@mscdn.edu.pl
Placówka bazowa: LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, ul. 3 Maja 4, 09-402 Płock
Dyżur w MSCDN Wydział w Płocku, środa godz. 11.00 – 15.00
Dyżur w placówce bazowej, wtorek 11.00 – 13.00; czwartek 13.00 – 15.00; piątek godz. 13.00 – 15.00

Emilia Ziółkowska
Zakres: język niemiecki
Kontakt: emilia.ziolkowska@mscdn.edu.pl
Szkoła bazowa: SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu, ul. Osiedle pod Jaworem 11A
Dyżur w MSCDN Wydział w Płocku, poniedziałek godz. 09.00 – 15.00; środa godz. 09.30 – 15.30, tel. 24 364 45 80
Dyżur w szkole bazowej, wtorek 13.45 – 14.45, w bibliotece szkolnej
strona www doradcy

Materiały dla uczestników sieci

Doradcy metodyczni

Zgodnie z § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045) zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielom kurator oświaty.                                      

Zadania doradcy są realizowane przez nauczyciela w placówce doskonalenia, w której jest zatrudniony, czyli doradcy są obecnie pracownikami placówek doskonalenia.

Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:
1) rozwijaniu umiejętności metodycznych;
2) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
3) opracowaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
4) podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:
1) udzielanie indywidualnych konsultacji;
2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

Doradcy metodyczni: 

Imię i nazwisko

Przedmiot / problem

Placówka macierzysta

Kontakt
Dyżur metodyczny
MSCDN

Placówka macierzysta

Mariola Pieńkowska

Wychowanie przedszkolne

Miejskie Przedszkole  nr 15 w Siedlcach

mariola.pienkowska@mscdn.edu.pl

25 632 67 47 wew. 120

691 373 891

środa

11.00-17.30

czwartek

12.00-16.30

Agnieszka Urbanek

Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim

agnieszka.urbanek@mscdn.edu.pl

25 632 67 47 wew. 120

509 444 511

środa

11.30-17.30

czwartek

14.30-17.30

Magdalena Olszewska

Język polski

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie

magdalena.olszewska@mscdn.edu.pl

25 632 67 47 wew. 120

603 091 960

środa

10:00-14:00

wtorek

13:30-15:30

Katarzyna Chmielewska

Matematyka

Szkoła Podstawowa nr 9 Im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach

katarzyna.chmielewska@mscdn.edu.pl

25 632 67 47 wew. 120

734 442 002

środa

11.00-17.00

poniedziałek

11.30-12.30

Czwartek

12.30-14.30

Małgorzata Maraszek

Biologia

Szkoła Podstawowa w Żelechowie

malgorzata.maraszek@mscdn.edu.pl

25 632 67 47 wew. 120

512 219 200

środa

9.00-16.00

wtorek   

13.30-15.30

Sławomir Miernicki

Fizyka

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach

slawomir.miernicki@mscdn.edu.pl

25 632 67 47 wew. 120

511 416 475

środa

10.00-17.00

wtorek 

12.00-14.00

Anna Woźniak

Język angielski

II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

anna.wozniak@mscdn.edu.pl

25 632 67 47 wew. 120

504 240 343

środa  

11:30-15:30

wtorek 

8:00-13:00

Agata Rogalska

Kształcenie specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach

agata.rogalska@mscdn.edu.pl

25 632 67 47 wew. 120

605 227 477

środa  

12:00-18:00

piątek

8:00-9:30

14:00-15.30

Ewa Matyszczyk

Pedagog

Zespół Szkół w Bojmiu

ewa.matyszczyk@mscdn.edu.pl

25 632 67 47 wew. 120

511 355 772

środa

9:00-16:00

czwartek 

10:35-13:35

Anna Mirońska

Język angielski,

klasy I-III

Szkoła Podstawowa nr 6 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach

anna.mironska@mscdn.edu.pl

25 632 67 47 wew. 120

511 754 834

środa

10:30-14:30

wtorek

13:30-15:30

Agnieszka Szymani

Muzyka

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach

agnieszka.szymani@mscdn.edu.pl

25 632 67 47 wew. 120

607 882 169

środa

11:30-17:30

poniedziałek

15:30-16:30

wtorek

12:30-14:30

Katarzyna Drabarek

Język niemiecki

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Władysława Broniewskiego  w Siedlcach

katarzyna.drabarek@mscdn.edu.pl

25 632 67 47 wew. 120

784 373 245

środa   

9:00-16:00

poniedziałek

14:30-16:30

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content