70 OSÓB DYSKUTOWAŁO O WARTOŚCIACH

W Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ostrołęce odbyła się konferencja “Moje zdanie ma znaczenie. Porozmawiajmy o wartościach”. Było to spotkanie skierowane do młodzieży z ostrołęckich szkół średnich. Towarzyszyła im spora grupa nauczycieli i dyrektorów szkół. Łącznie w wydarzeniu uczestniczyło 70 osób. Celem konferencji z elementami warsztatów była integracja młodzieży wokół zagadnień dotyczących historii Ostrołęki i jej wpływu na teraźniejszość i przyszłość oraz dyskusja uczestników na temat wartości ważnych w ich życiu.

Po powitaniu zebranych przez Magdalenę Kielewicz-Kaczyńską, kierownika MSCDN w Ostrołęce głos zabrali wykładowcy: dr Jerzy Kijowski i dr hab. Jan Mironczuk. Wystąpieniu obu ekspertów, zatytułowanym „Ostrołęka – historia najnowsza”, towarzyszył pokaz fotografii miejskich obiektów.

Kolejnym, ważnym punktem spotkania były warsztaty “Dla mnie ważne jest…” podczas których uczniowie i nauczyciele, pracując metodą mapy myśli i skojarzeń, tworzyli katalog wartości, którymi kierują się w życiu i które są dla nich drogowskazem. Dyskusja pozwoliła na sformułowanie wniosków o uniwersalnych wartościach, które nie zmieniają się mimo upływu czasu, ale i o tych, które modyfikujemy wraz z nabywanym życiowym doświadczeniem. Do pierwszych uczestnicy zaliczyli m.in. rodzinę, miłość, przyjaźń, współpracę, zaufanie, samorealizację, akceptację, dobrą edukację, szacunek i zdrowie. Otwartość na nowe wyzwania i tolerancja, zdaniem młodzieży, są charakterystyczne dla ich pokolenia.

Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji można stwierdzić, że młodzi ludzie bardzo docenili zaproszenie na spotkanie, możliwość swobodnego wypowiadania się na tematy dla nich ważne i dyskutowania o istotnych kwestiach z koleżankami i kolegami z różnych szkół w atmosferze akceptacji i zrozumienia. Wykazali się przy tym dojrzałością i gotowością do udziału w życiu publicznym, o czym świadczyły dobierane przez nich argumenty i świadome, przemyślane wnioski.  

Prowadzące spotkanie, konsultantka Iwona Olejniczak oraz nauczycielka historii Aldona Skała otrzymały na zakończenie informację zwrotną, wskazującą na duże zainteresowanie młodzieży spotkaniami w takiej formule. Młodzi ludzie pragną wypowiadać się na tematy dla nich istotne i chcą, aby ich głos wybrzmiał i był wysłuchany. Dlatego w planach są już kolejne przedsięwzięcia MSCDN z udziałem uczniów, m.in. wokół zagadnień związanych z wielokulturowością. Na spotkaniu była duża frekwencja, za co serdecznie dziękują organizatorzy.

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content