Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka polskiego

Szanowni Państwo,
zapraszamy chętnych nauczycieli polonistów do udziału oraz współorganizacji

Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka polskiego
Odpowiednie dać rzeczy słowo…, czyli jak uczyć, aby nauczyć.

Celem sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli polonistów jest wymiana doświadczeń w zakresie nowoczesnych metod pracy na lekcjach języka polskiego zarówno w nauczaniu zdalnym jak i stacjonarnym, prezentacja dobrych praktyk, tworzenie i upowszechnianie materiałów dydaktycznych  do nauczania języka polskiego oraz wzajemne inspirowanie się do podejmowania innowacyjnych działań w pracy z uczniami.

  • Adresaci: nauczyciele języka polskiego.
  • Treści: wybrane zagadnienia z dydaktyki i metodyki nauczania języka polskiego w kontekście obowiązującej podstawy programowej, kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach języka polskiego podczas nauczania zdalnego i stacjonarnego, rozwijanie sprawności językowych  uczniów, doskonalenie umiejętności cyfrowych – wymiana doświadczeń, model scenariuszy zajęć interdyscyplinarnych – realizacja projektu edukacyjnego.
  • Miejsce spotkań: aplikacja Microsoft Teams
  • Liczba godzin: 15

Działania w sieci

Spotkanie organizacyjne*
19.01.2022 r.
godz. 1600 – 1830
Spotkania robocze*
16.02.2022 r.; 16.03.2022 r.,
13.04.2022 r.
Spotkanie podsumowujące*
11.05.2022 r.

godz. 1600 – 1830
Integracja uczestników sieci;
Rozpoznanie potrzeb i zasobów
Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań sieci.
Wymiana doświadczeń;
Prezentacja dobrych praktyk;
Tworzenie nowych rozwiązań.
Podsumowanie i omówienie pracy sieci;
Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań;
Ewaluacja.

*Spotkania robocze będą odbywać się w formie on-line np. Teams w godzinach 1600 – 1830

Termin rozpoczęcia działań – 19 stycznia 2022 r.

Termin zakończenia działań – 11 maja 2022 r.

O udziale w sieci decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej.

Zapisy do 18 stycznia 2022 r.

Szczegółowych informacji udziela doradca metodyczny w obszarze języka polskiego– Jolanta Wilczek

e-mail: jolanta.wilczek@mscdn.edu.pl 

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content