Rok szk. 2023/2024 – Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Myślisz o zmianie stanowiska?

 • razem z nami zdobądź kwalifikacje i przygotuj się do tej funkcji na najwyższym poziomie!

Dlaczego z nami? Co nas wyróżnia?

 • wieloletnie doświadczenie
 • doskonała kadra
 • znajomość polskiej oświaty od podszewki
 • życzliwość i radość z możliwości doskonalenia kadry pedagogicznej

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

 • przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową
 • uprawnia do aplikowania na stanowisko dyrektora szkoły

PROGRAM
W roku szkolnym 2023/2024 kurs będzie realizowany według ramowego planu i programu, określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045 ze zm.).

Kurs trwa 210 godzin dydaktycznych i obejmuje następujące zagadnienia:

 1. przywództwo edukacyjne w szkole,
 2. przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego,
 3. polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku,
 4. zarządzanie zasobami ludzkimi,
 5. zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym,
 6. zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

KADRA

 • prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
 • dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk
 • dr Renata Stoczkowska
 • Katarzyna Borowska
 • Tomasz Garstka
 • Małgorzata Górska
 • Joanna Kamola-Okońska
 • Sławomir Kasprzak
 • Maria Kazimierczak
 • Cezary Kocon
 • Krystyna Mucha
 • Ewa Pawlic-Rafałowska
 • Małgorzata Pomianowska

METODY

 • wykłady, warsztaty, ćwiczenia praktyczne, dyskusje, wizyty studyjne, projekt, praca z filmem, metody heurystyczne, pytania coachingowe, metaplan, analiza SWOT, metoda implementacji, gry dydaktyczne

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • zajęcia rozpoczną się 15 września 2023 r., zakończą 21 czerwca 2024 r.
 • kurs będzie realizowany hybrydowo: stacjonarnie w siedzibie MSCDN Wydział w Warszawie, ul. Świętojerska 9 oraz on-line na platformie MS Teams
 • zajęcia będą odbywać się w piątki w godz. 15.00 – 20.00 i soboty godz. 9.00 – 15.00 co drugi tydzień, z małymi wyjątkami (szczegółowy harmonogram zostanie podany uczestnikom na początku kursu)
 • grupa do 25 osób

Uwaga: W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia (np.pandemii) zajęcia będą odbywać się zdalnie.

WARUNKIEM UKOŃCZENIA KURSU JEST

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja – 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych)
 • zaliczenie 5 zadań praktycznych wymaganych w programie kursu
 • obrona pracy dyplomowej

UCZESTNICY KURSU

 • uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiednie wykształcenie i zatrudnieni w szkole/placówce oświatowej, co należy potwierdzić następującymi dokumentami:
 • wymagane dokumenty prosimy składać w sekretariacie MSCDN w Warszawie do 31 sierpnia 2023 roku
 • zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

KOSZT

 • 1800 zł (możliwość rozłożenia na 2 raty)

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu:
Katarzyna Borowska, e-mail: katarzyna.borowska@mscdn.edu.pl tel. 22 536-60-71; pn.-pt. w godz. 8.00–15.00

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.