A A

 

Szanowni Państwo,
Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

Serdecznie zapraszamy na warsztaty metodyczne:

Wolna Polska, ale jaka? – postawy wobec kształtowania się ustroju komunistycznego
w latach 40. XX wieku w materiałach archiwalnych.


Celem warsztatów metodycznych jest doskonalenie umiejętności krytyki źródeł oraz podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania w procesie edukacyjnym materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Program warsztatów:

  • Powroty do PRL- postawy i losy lotników z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
  • O lepsze jutro- propaganda a rzeczywistość w źródłach archiwalnych dotyczących referendum i wyborów 1947 r. oraz form oporu społecznego.
  • Nowa perspektywa badawcza- komentarz metodyczny do omawianego materiału źródłowego.
  • Zespołowe tworzenie scenariusza zajęć z wykorzystaniem źródeł archiwalnych.

 

Liczba godzin: 5 godzin dydaktycznych
Termin: 27 kwietnia 2021 roku
Miejsce: MS Teams ; w godzinach: 15.00 – 19.00.
Koszt: bezpłatnie, po dokonaniu zgłoszenia.

Każdy uczestnik warsztatów nieodpłatnie otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie potwierdzające udział w spotkaniu.

Prowadzący:

  • Teresa Stachurska-Maj, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, dyplomowany nauczyciel konsultant w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie ds. historii, edukacji obywatelskiej i europejskiej, pracownik naukowy Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, współpracuje z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, autorka i koordynator projektów międzynarodowych, autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu dydaktyki historii, edukacji europejskiej, zarządzania projektami.

  • Magdalena Mołczanowska- historyk, adiunkt w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dawniej Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów), kieruje Zespołem do którego zadań należy m.in. recenzowanie i projektowanie przepisów wewnętrznych oraz organizacja wydarzeń popularyzujących zasób archiwalny i działalność Archiwum IPN.

  • Wiesław Kaczmarczyk- historyk, pracownik Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Doświadczenie zawodowe to m.in. współorganizacja dnia otwartego dla szkół – przygotowanie wystawy "Widzę Cię, słyszę Cię....", podczas warsztatów metodycznych dla nauczycieli przedstawia metodykę działań służb PRL, działalności cenzury i roli PZPR.

  • Marta Stępniewska- historyk, specjalność archiwalna, pracownik Archiwum IPN. Doświadczenie zawodowe to przede wszystkim prowadzenie lekcji archiwalnych dla dzieci i młodzieży; prowadzenie warsztatów dla nauczycieli; organizacja konkursów i popularyzacja wiedzy o zasobie Archiwum IPN (współorganizacja Nocy Muzeów, Dni Otwartych, Pikniku Archiwalnego).

  • Agata Dawidowicz-Stan – historyk, specjalność archiwistyka komputerowa, pracownik Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Doświadczenie zawodowe: przewodnik w Muzeum w Stutthof w Sztutowie, prowadzenie zajęć podczas warsztatów z nauczycielami w Archiwum IPN, Nocy Muzeów, aktywny uczestnik konferencji pt „Educare necesse est…”

O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji udziela nauczyciel konsultant: dr Teresa Stachurska-Maj
Sekretariat rejestracji kursów: Jolanta Czułada e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..