A A

positive thinking 4933330 1280

Akademia Pedagoga i Psychologa

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Warszawie zaprasza psychologów, pedagogów, psychoterapeutów i terapeutów zatrudnianych w placówkach oświatowych województwa mazowieckiego - do udziału w cyklu seminariów w ramach Akademii Pedagoga i Psychologa. 

Głównym celem seminariów jest poszerzenie wiedzy specjalistów w zakresie metod terapeutycznych wybranych nurtów psychoterapeutycznych w bezpośredniej pracy zawodowej z dziećmi i z młodzieżą oraz ich rodzicami.

Tematyka seminariów:

 1. Metody terapii EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
  • Treści merytoryczne: teorie wyjaśniające powstanie i działanie Terapii uwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych; badania i rekomendacje EMDR; neurobiologiczne korelanty; Model Adaptacyjnego Przetwarzania Informacji; praktyka terapeutyczna.
  • Termin realizacji: 26-03-2021, w godz. 1200-1500
  • Osoba prowadząca: Katarzyna Koszewska: psycholog kliniczny, trener, terapeuta EMDR.

 1. Metody analizy transakcyjnej według teorii Erica Berne'a.
  • Treści merytoryczne: teoria analizy transakcyjnej, poziomy AT w pracy terapeutycznej; autodiagnoza zasobów; Stany Ja: Rodzic, Dorosły, Dziecko; rozpoznawanie wzmocnień; mechanizm powstawania i rozpoznawania gier psychologicznych; używanie stoperów; kontrakty w bliskich relacjach; wymiar praktyczny analizy transakcyjnej.
  • Termin realizacji: 09-04-2021, w godz. 12.00 -15.00
  • Osoba prowadząca: Katarzyna Koszewska: psycholog kliniczny, trener, terapeuta integracyjny.

 1. Metody terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (Solution Focused Brief Therapy).
  • Treści merytoryczne: założenia, źródła i filozofia TSR; podobieństwa i różnice podejścia skoncentrowanego na problemie vs skoncentrowanego na rozwiązaniach; wybrane narzędzia i techniki stosowane w TSR; przykład pracy terapeutycznej w oparciu o analizę studium przypadku.
  • Termin realizacji: 23-04-2021, w godz. 12.00 -15.00
  • Osoba prowadząca: Ewa Petrykowska: psycholog, trener, terapeuta TSR.

 1. Metody terapii poznawczo-behawioralnej (Cognitive Behavioral Therapy).
  • Treści merytoryczne: mechanizm zaburzeń: korelacja myśli, emocji i zachowań; identyfikacja bodźca wpływającego na zachowanie; zniekształcenia poznawcze: zdolność ich identyfikacji i przekształcania; techniki behawioralno–poznawcze w pracy terapeutycznej.
  • Termin realizacji: 07-05-2021 w godz. 12.00 -15.00
  • Osoba prowadząca: Agnieszka Kowalczyk: psycholog, terapeuta integracyjny.

 1. Metody terapii Gestalt według koncepcji Fritza Perlsa.
  • Treści merytoryczne: prawidłowości w rozwoju człowieka: Figura i Tło; cykl doświadczania wedługmodelu J. Zinkera; koncepcja zaburzeń; rodzaje zaburzeń: sensoryczne i emocjonalne; przerwy” w cyklu doświadczania powodujące zaburzenia; techniki terapeutyczne; praktyczne zastosowanie terapii Gestalt.
  • Termin realizacji: 21-05-2021, w godz. 12.00 -15.00
  • Osoba prowadząca: Agnieszka Kowalczyk: psycholog, trener, terapeuta Gestalt. 

 1. Metoda psychodramy według teorii Jacoba Moreno.
  • Treści programowe: podstawowe zasady psychodramy; fazy psychodramy: rozgrzewki psychodramatyczne, gry akcji, integracja; techniki psychodramy: wywiad, zamiana ról, dublowanie; zastosowanie psychodramy w indywidualnej i grupowej pracy terapeutycznej.
  • Termin realizacji: 28-05-2021, w godz. 12.00 -15.00
  • Osoba prowadząca: Paweł Łaszkiewicz: psycholog, trener, psychoterapeuta integracyjny.

 1. Metody terapii psychodynamicznej w ujęciu teorii relacji z obiektem.
  • Treści programowe: założenia teorii relacji z obiektem; model struktury osobowości O. Kernberga; rodzaje i funkcje mechanizmów obronnych; dynamika procesu terapii: przeniesienie i przeciw przeniesienie; interwencje terapeutyczne: konfrontacja, klaryfikacja, interpretacja; konceptualizacja przypadku.
  • Termin realizacji: 11-06-2021, w godz. 12.00 -15.00
  • Osoba prowadząca: Jolanta Szymczyk: psycholog, trener, psychoterapeuta psychodynamiczny.

Seminaria będą realizowane w formie interaktywnych wykładów na Platformie Teams Microsoft Office. Łączna liczba godzin: 28 (tj. 7 seminariów po 4 godz. dyd.). Uczestnicy otrzymają zaświadczenie udziału w Akademii Pedagoga i Psychologa w formie elektronicznej. Wskazany jest udział we wszystkich seminariach.

Zapisy [pod linkiem]: (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Szczegółowych informacji udziela: kierownik Akademii Pedagoga i Psychologa: Jolanta Szymczyk; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Sekretariat rejestracji kursów Jolanta Czułada: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Serdecznie zapraszam


Z
 poważaniem
Jolanta Szymczyk