A A

Exam 1280

 

Realizowane w styczniu szkolenia obejmą takie zagadnienia jak: wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty/maturalnym w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu; analizę porównawczą oraz wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

Adresatami szkoleń są nauczyciele przygotowujący uczniów do egzaminów zewnętrznych w 2021 r.

Szkolenia będą realizowane w oparciu o wytyczne i materiały opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną.

Więcej informacji i zapisy (sukcesywnie) pod linkiem:


ZMIANY NA EGZAMINACH ÓSMOKLASISTY I MATURALNYM W 2021

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Zapraszamy!