A A

Zapraszamy na galę Konkursu wiedzy o Mazowszu z udziałem Lechosława Herza. Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube w dniu 22 czerwca w godz. 11.00-12.30. Zaproszenie... 

Dobre praktyki, inspirujące doświadczenia i jeden niezaprzeczalny wniosek: kształcenie zawodowe nie może być oderwane od rynku pracy. Tylko wtedy uczniowie będą rozwijać kompetencje, zdobywać doświadczenie i czerpać satysfakcję z nauki - a w efekcie posiadać kwalifikacje, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. To główne przesłanie konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”, którego V edycja właśnie wystartowała.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie tematyką konferencji wynikającej z nowego priorytetu w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 „Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią” zapraszamy na dodatkowy termin konferencji - 10 czerwca 2021 r. Zapisy...

Zapraszamy do udziału w projekcie Otwarci na kulturę – edukacja kulturalna w mazowieckich szkołach i przedszkolach, który realizuje Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Teatrem Wielkim - Operą Narodową i firmą iSpot. Więcej...

brW odpowiedzi na wskazanie nowego priorytetu w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 przez Ministra Edukacji i Nauki „Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią” – pragniemy zaprosić Państwa na cykl konferencji.

MEiN informuje: Wsparcie uczniów w powrocie do szkół – materiały edukacyjne. Przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki publikacje oraz poradniki dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców mogą być pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Co ma w sobie zeszyt OK? Wszystkich zainteresowanych oraz nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, zapraszamy na drugie spotkanie w sieci: „Innowacyjne i nowatorskie metody pracy z uczniami”. Tym razem porozmawiamy o tym, jak wzmacniać zaangażowanie uczniów wykorzystując elementy oceniania kształtującego. Więcej.... Zapisy on-line...

Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli kolejny raz zorganizował konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji. Autorzy nadesłanych prac zaproponowali różnorodne spojrzenia na Mazowsze w kontekście Europy.

Od 7 kwietnia 2021 r. zapraszamy do udziału w projekcie grantowym – Zdolni zdalnie – edukacja zdalna w przedszkolu i szkole. Realizacja jest zaplanowana w okresie od kwietnia do listopada 2021 r. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie projektu. Więcej...

Jeśli jesteś nauczycielem przedmiotów przyrodniczych, przywiązujesz wagę do rozwoju kompetencji kluczowych u swoich uczniów, zależy Ci na prowadzeniu ciekawych i atrakcyjnych zajęć to zapraszamy do sieci współpracy pod hasłem Innowacyjne i nowatorskie metody pracy z uczniami. Rejestracja....

Zapraszamy nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych na seminarium Osiągnięcia współczesnej biologii: jak pogodzić odkrycia naukowe z realizacją podstawy programowej? Cel: aktualizacja wiedzy w zakresie biologii molekularnej z uwzględnieniem wymagań Podstawy Programowej dla szkół ponadpodstawowych.
Zaproszenie... Rejestracja on-line...

Uruchamiamy sieć współpracy i samokształcenia ,,Cyfrowy piórnik nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej''. Proponowana forma wspomagania nauczycieli ma na celu podniesienie kompetencji w zakresie celowego i efektywnego użycia TIK w procesie dydaktycznym. Termin zgłoszeń: 5 kwietnia 2021 r. 

Więcej informacji.....   Link do rejestracji....  

Dzieci lubią malować! Na szkoleniu: „Narysuję nie napiszę – o polizmysłowości słów kilka” zaprezentujemy podstawy poznania wielozmysłowego, myślografię, pomysły na lekcje języka polskiego oraz refleksje nad funkcjonowaniem dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem.

Włączając się aktywnie w obchody Światowego Tygodnia Mózgu nasi nowi doradcy metodyczni przygotowali prezentację zawierającą różnorodne materiały edukacyjne związane z tematyką obchodów. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentowanymi treściami i korzystania z nich w swojej pracy. Link do prezentacji...

Zapraszamy nauczycieli języków obcych i wszystkich zainteresowanych na warsztaty metodyczne on-line nt. „Udzielanie informacji zwrotnej w nauczaniu zdalnym na lekcjach języka obcego”, które odbędą się 14 kwietnia 2021 r. na platformie Teams w godz. 15:00 – 19:00.

Standardy lekcji on- line, nowe i ciekawe technologie TIK na lekcjach języka polskiego tylko w praktycznych rozwiązaniach, będą tematem warsztatów poprowadzonych przez Panią Katarzynę Polak. Zapraszamy na dwa 2- godzinne spotkania w dniach 17 i 19 marca 2021 r. Rejestracja on - line... 

Uruchamiamy zapisy na bezpłatne szkolenie: „Trudne zachowania uczniów – wybrane strategie postepowania” w kontekście pracy z uczniem ze spektrum autyzmu. Dwudniowy warsztat w formie on-line poprowadzi Pani Katarzyna Przewłocka. Kolejne spotkania w dniach: 14 i 21 kwietnia 2021r. 

MSCDN Wydział w Ciechanowie oraz Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zapraszają nauczycieli historii, bibliotekarzy oraz osoby zainteresowane problematyką regionalną na konferencję organizowaną on-line w dniu 5 marca 2021 r. W programie: oferta edukacyjna Muzeum oraz promocja konkursu „Lekcje o Mazowszu”. 

Zaproszenie      Rejestracja on - line

Zapraszamy na warsztaty metodyczne on-line „Terapia pedagogiczna wobec potrzeby utrzymania zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia uczniów w okresie pandemii koronawirusa”, realizowane w ramach projektu „Emocje są ważne”. Termin szkolenia: 25 lutego 2021 roku w godz. 15.00. -19.00