A A
Wyrażenie tej zgody jest niezbędnym warunkiem do udziału w Projekcie.

Wyrażenie tej zgody jest niezbędnym warunkiem do udziału w Projekcie.

Nieprawidłowe dane


I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) dotycząca podanych przez Panią/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji projektu MARKPIW:


1. Administrator danych osobowych: Minister Inwestycji i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora danych dokonuje, jako podmiot przetwarzający, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. 22 536 60 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres strony internetowej: www.mscdn.pl

2. Inspektor ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Cel przetwarzania danych osobowych: udział w doskonaleniu realizowanym w ramach projektu, na podstawie art. 6 ust. 1a oraz 9 ust. 2 a przywołanego wyżej rozporządzenia.

4. Pani/Pana Dane osobowe:
­ - mogą być przekazywane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, audytowe, kontrolne, monitoringowe, sprawozdawcze, informacyjno-promocyjne, hostingowe na potrzeby obsługi Panelu MARKPIW,
­ - będą przechowywane przez okres wymagany przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji projektowej.

5. Przysługujące Pani/Panu prawa:
­ - prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie;
­ - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w projekcie.

7. Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.Karta zgłoszenia do projektu MARK PIW
Proszę zaakceptować zapoznanie się z regulaminem

Nieprawidłowe daneDane uczestnika


Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneAdres do korespondencji


Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Proszę wpisać kod pocztowy w formacie "XX-XXX"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneNieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Jeśli TAK, proszę dopisać w jakim zakresie potrzebuje Pani/Pan wsparcia /dostosowania podczas szkoleń.

Miejsce zatrudnienia uczestnika projektu
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Proszę wpisać kod pocztowy w formacie "XX-XXX"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Wpisz poprawny adres e-mail

Wybrana grupa tematyczna szkolenia dotycząca wybranych kompetencji kluczowych uczniów.

Cykl II - 2019

Nieprawidłowe dane

Wypełnij "Kwestionariusz diagnostyczny" dotyczący wiedzy i doświadczenia uczestników w zakresie wspomagania przedszkoli/szkół/placówek, który jest niezbędnym elementem w procesie rekrutacji.


Kwestionariusz diagnostyczny dotyczący wiedzy i doświadczenia w zakresie wspomagania szkół/przedszkoli/placówek.

Cykl II - 2019Ważne: Brak doświadczenia i wiedzy w zakresie wspomagania przedszkoli/szkół/placówek nie dyskwalifikuje i nie jest też warunkiem przystąpienia do projektu MARKPIW.

Informacje uzyskane z wypełnionego kwestionariusza będą wykorzystywane w celu właściwej organizacji szkoleń i dostosowania procesu doskonalenia do Pana/Pani potrzeb i oczekiwań.

1. Jaką grupę tematyczną szkolenia wybrałeś/wybrałaś? (zaznacz wybraną)

Nieprawidłowe dane

2. Co spowodowało, że podjąłeś/podjęłaś decyzję o przystąpieniu do projektu MARKPIW? - wymień 3 powody, począwszy od najważniejszego.
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

3. Jakie jest Twoje doświadczenie w zakresie wspomagania szkół? – zaznacz wszystkie, która Ciebie dotyczą:

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

a) Jeśli pełniłeś/pełniłaś rolę osoby wspomagającej szkołę/przedszkolę/placówkę, wymień min. 3 główne zadania, które wykonywałeś/wykonywałaś:

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Jeśli TAK wymień min. 3 główne zadania

4. Czy uczestniczyłeś/uczestniczyłaś wcześniej w doskonaleniu dotyczącym procesowego wspomagania szkół/przedszkoli/placówek?

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Jeśli TAK, podaj, w jakich formach i na jaki temat

5. Jakiej wiedzy i umiejętności związanych ze wspomaganiem szkół/przedszkoli/placówek potrzebujesz?

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

6. Jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe w zakresie rozwijania u uczniów wybranej kompetencji kluczowej? – opisz krótko.
Nieprawidłowe dane

7. Czy uczestniczyłeś/uczestniczyłaś wcześniej w doskonaleniu dotyczącym rozwijania kompetencji kluczowych uczniów?

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Jeśli TAK, podaj, w jakich formach i na jaki temat:

8. Jakiej wiedzy i umiejętności związanych z rozwijaniem kompetencji kluczowych uczniów potrzebujesz?

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

kod Odśwież Nieprawidłowe dane