A A

Zapraszamy nauczycieli języków obcych na warsztaty online. Celem głównym tego szkolenia jest nabycie umiejętności zdalnej pracy z uczniami w zakresie nauczania sprawności mówienia w języku obcym.

Szkolenie obejmuje 10 godzin zajęć online realizowanych w ciągu 2 tygodni na platformie szkoleniowej Moodle MSCDN. Praca uczestnika na platformie ma charakter indywidualny, asynchroniczny.

W programie:

  1. Sposoby kształcenia sprawności mówienia online – metody, techniki, narzędzia.
  2. Prezentacja i testowanie wybranej aplikacji do nagrywania wypowiedzi ustnych.
  3. Ocenianie pracy uczniów.

Prowadzi: Iwona Moczydłowska, konsultant MSCDN w zakresie języków obcych

Warsztaty są bezpłatne.

Termin: 30 kwietnia – 14 maja 2021 r.

Zarejestruj się