A A

 Zapraszamy psychologów na dwudniowe szkolenie na temat „Piktogram – podstawy badania i interpretacji”. Piktogram jest bardzo cenną techniką wieloaspektowej diagnozy osobowości i procesów myślowych. Metoda ta została opracowana przez Rosjanina Aleksandra Łurię i odwołuje się do przetwarzania informacji poprzez przedstawienie słowa lub wyrażenia za pomocą rysunku. Pozwala różnicować prawidłowe funkcjonowanie procesów poznawczych od zakłóceń, które ujawniają się pod wpływem czynników emocjonalnych lub psychotycznych. Dostarcza wartościowych informacji diagnostycznych również na temat spostrzegania siebie i otoczenia, doświadczanych przez osobę badaną problemów, postaw i hierarchii wartości.

Piktogram spełnia wszystkie warunki technik projekcyjnych, co wynika z wieloznaczności sytuacji bodźcowej oraz braku oceniających aspektów zawartych w instrukcji.
Szkolenie będzie prowadzić psycholog dr Alicja Czerederecka – uznany autorytet w zakresie opiniowania, Kierownik Zakładu Psychologii Sądowej w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Przewodnicząca ds. Rekomendacji dla Biegłych Sądowych PTP, nauczyciel akademicki, autorka wielu książek, naukowych opracowań dotyczących problemów diagnozy psychologicznej, standardów opiniowania.


Szkolenie będzie składało się z VIII części tematycznych
1. Tematyka Badania
2. Podstawy interpretacji.
3. Piktogramy osób zdrowych psychicznie
4. Piktogramy w niektórych formach zaburzeń.
5. Zasady formułowania wniosków
6. Normy
7. Wady i zalety metody
8. Ćwiczenia


Całość szkolenia obejmuje 16 godzin (po 45 min). W piątek 13 grudnia oraz sobotę 14 grudnia 2019r od godziny 9 do 15 w Sali Konferencyjnej , budynek Sądu przy ul. Warszawskiej.
Koszt szkolenia – 560 zł, prosimy wpłacać na konto MSCDN : 65 1020 1026 0000 1002 0232 8052