A A

22 października 2019 zapraszamy na konferencję adresowaną do pedagogów, psychologów nauczycieli pracujących z uczniami przejawiającymi trudne zachowania:

„Trudne zachowania uczniów – wybrane strategie postępowania i interwencja kryzysowa w szkole”.

Naszym gościem będzie Tomasz Bilicki - pedagog i manager, Prezes Zarządu Fundacji Innopolis, certyfikowany interwent kryzysowy, absolwent i doktorant Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent licznych studiów podyplomowych. Ukończył ponad 500 godzin szkoleń w zakresie poradnictwa/terapii indywidualnej i rodzinnej w Polsce i za granicą, w tym cykl „Spotkanie, zasoby, proces”, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Recognition of School Violence Prevention TrainingThe City University of New York (USA). Trener w programie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (II stopnia). Prowadził warsztaty i brał udział w wielu zagranicznych wizytach studyjnych: Finlandia, Wielka Brytania, USA, Włochy, Portugalia, Rosja.

 

Więcej informacji o fundacji: http://innopolis.pl/index.html

Miejsce: MSCDN, sala konferencyjna (parter), czas: 14.30 – 17.30

Koszt konferencji: 40 zł /osoba (płatne na konto MSCDN 65 1020 1026 0000 1002 0232 8052)

Zapisy drogą elektroniczną (liczba miejsc ograniczona): https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/15848/o//w/Radom