A A

Powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego ma na celu zwiększenie zainteresowania, zaangażowania i wpływu młodych ludzi na sprawy publiczne na poziomie lokalnym i regionalnym. Projekt sprzyja aktywizacji młodzieży w życiu społecznym i publicznym regionu, wymianie doświadczeń młodzieży, poznaniu ich potrzeb i oczekiwań oraz określaniu i realizacji zgłaszanych przez nich inicjatyw. Radni Młodzieżowego Sejmiku biorą udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą oraz pełnią funkcje konsultacyjną i doradczą wobec dorosłych radnych.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE obejmują:

  • Przeprowadzenie rekrutacji radnych sejmiku
  • Szkolenie przygotowujące młodzieżowych radnych do działalności w sejmiku
  • Warsztaty rozwijające kompetencje młodzieżowych radnych i ich opiekunów oraz wsparcie ich w realizacji działań wynikających z pełnienia funkcji młodzieżowego radnego
  • Działalność Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie i ubezpieczenie podczas sesji w Warszawie oraz zwrot kosztów dojazdu na sesje sejmiku.

MŁODZIEŻOWYM RADNYM MOŻE ZOSTAĆ uczeń szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej z terenu województwa mazowieckiego. Wystarczy wypełnić i złożyć formularz zgłoszeniowy i zebrać 10 głosów poparcia.

NA ZGŁOSZENIA ORGANIZATORZY CZEKAJĄ DO 25 PAŹDZIERNIKA 2019

Informacje o zgłoszeniach, ordynacja wyborcza i pozostałe wymagane dokumenty znajdą Państwo na stronie: http://civispolonus.org.pl/projekt/powolanie-i-dzialanie-mlodziezowego-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego/