A A

Zapraszamy na nową formę; jest to kurs doskonalący przeznaczony dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych, którzy rozpoczynają racę na stanowisku kierowniczym (staż dyrektorski od 0 do 2 lat). Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów w zakresie kierowania szkołą/placówką oświatową w pierwszych latach sprawowania funkcji.

Proponowane moduły:

  1. Prawo oświatowe w praktyce szkolnej.
  2. Planowanie i dokumentacja pracy szkoły. Arkusz organizacyjny.
  3. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
  4. Awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli.
  5. Komunikacja i budowanie relacji.
  6. Dyrektor liderem rady pedagogicznej.
  7. TIK w zarządzaniu szkołą.
  8. Współpraca dyrektora z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

Na tę formę doskonalenia składa się 8 spotkań - raz w miesiącu po 4 godziny (razem 32 godz). Zajęcia prowadzą znani i cenieni edukatorzy zatrudnieni lub trwale współpracujący z MSCDN w Radomiu. Najbliższe spotkanie : 29.10.2019 o godz.11.00.

Zapisów można dokonywać pod tym linkiem: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/15373/o//w/Radom