A A
 

Celem spotkania/konferencji jest podkreślenie zmian jakie dokonały się w nauczaniu języka polskiego w wyniku pandemii i zaproponowaniu metod pracy z uczniami z jakich powinni korzystać najczęściej nauczyciele, by lekcje nie były stracone, by przywrócona została podmiotowość ucznia.

Istotą edukacji nie jest transfer wiedzy a budowanie u ucznia poczucia własnej wartości i przekonania, iż jego wysiłek intelektualny włożony w odczytanie sensów tekstów kultury wiele wnosi. Najważniejsza na lekcjach języka polskiego jest bowiem możliwość przeżywania i doświadczania kontaktu z dziełami sztuki i literatury. Jak to zrobić ? O tym będzie mowa w czasie wykładu.

Konferencja odbędzie się na platformie ClickMeeting. W przeddzień otrzymają Państwo link.

Witold Bobiński - dr hab. nauk humanistycznych, profesor uczelni Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dydaktyk literatury z przeszłością nauczyciela języka polskiego. Autor kilku serii podręczników języka polskiego dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej (najważniejsze to Świat w słowach i obrazach, Barwy epok, Lustra świata) oraz podręczników historii dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Współpracownik Instytutu Badań Edukacyjnych. Szczególnie interesuje się wykorzystaniem filmu i tekstów audiowizualnych w dydaktyce literacko-kulturowej oraz rolą podręcznika w edukacji polonistycznej. Wydał m.in. Idę do kina, czyli co każdy kinoman wiedzieć powinien (Kraków 1994), Drugi oddech polonisty, (Warszawa 1995), Teksty w lustrze ekranu (Kraków 2011). Publikował w „Znaku", Tygodniku Powszechnym", „Zeszytach Szkolnych".

Zapisy:MSCDN